ProtoxMuggsopp Box

ProtoxMuggsopp Box er en verktøykasse med alt av verktøy og materialer som du, f.eks. vaktmester, servicemedarbeider, eiendomsinspektør eller maler trenger for å kunne håndtere mindre, lokale muggsoppangrep i en eiendom.

Med ProtoxMuggsopp Box har du alt for hånden du trenger for å vurdere og utbedre mindre muggskader i leiligheter. Når du bruker ProtoxMuggsopp Box viser du beboerne at muggproblemene deres håndteres med profesjonalitet og seriøsitet.

Boksen er sammensatt basert på kunnskap og erfaring vi har med produkter for å forebygge og bekjempe muggsoppangrep.

ProtoxMuggsopp Box inneholder:

 • 6x Pro-Clean muggsopptest
 • 1x 0,5 l ProtoxHysan spray
 • 1x 0,5 l ProtoxSoppstopp spray
 • 1x 250 ml ProtoxFugeren Gel
 • 1x ProtoxAbscent
 • 1x skuresvamp
 • 2 forskjellige børster med god stivhet
 • 1 sett med hansker
 • 1 mikrofiberklut
 • 1 kjøkkenrull
 • Ulike instruksjoner

Det hele er pakket i en verktøykasse av god kvalitet, så ting er organisert og settet er enkelt å ta med seg.

Du kan bestill løse deler til boksen individuelt, slik at din ProtoxMuggsopp Box alltid kan være full og klar for enhver nødsituasjon.

Også lese

CLP Klassifisering

Fare

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Ved kontakt med syrer utvikles meget giftig gass.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 3-jod-2-propynylbutylkarbamat 3-jodprop-2-yn-1-ylbutylkarbamat. Kan utløse en allergisk reaksjon.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

«Biocider må brukes ansvarlig. Les alltid merkingen og produktinformasjonen før bruk."

oversikt om våre produkter

Vår produktkatalog inneholder veiledninger og beskrivelser mm