Trenedbrytende sopp

indeklima Beskrivelse

Slik gjenkjenner du trenedbrytende sopp:

Trenedbrytende sopp finnes oftest i treverk, men noen sopp (f.eks. Ekte hussopp) kan også vokse i andre byggematerialer som mur og betong.

Vednedbrytende sopp danner ofte fruktlegemer med lue og stokk eller vokser ut som konsoller, slik man ofte ser på trær i skogen. Mange sopp vokser også oppå byggematerialer. Når de er bomullsaktige, kalles de mycel. Når de er tredd, kalles de strengmycel.

De trenedbrytende soppene kan bryte ned treverket på to måter. Når et soppangrep bryter ned treverket i løpet av svært kort tid (noen år eller måneder), kalles forfallstilstanden 'sopp'. Når treet brytes ned veldig sakte (over mange år), kalles forråtnelsestilstanden 'råtnende'. Forskjellen er betydelig i forsikringssammenheng.

I motsetning til muggsopp kan trenedbrytende sopp bryte ned trevirke slik at det deler seg på tvers av eller langs kornet.


Hvordan forebygge og bekjempe treødeleggende sopp:

Ønsker du å fjerne eller forebygge trenedbrytende sopp med hensyn til ditt arbeidsmiljø? Så prøv våre produkter, som gir deg et godt og effektivt arbeidsmiljø i din kamp mot sopp.

Bekjempe og forhindre soppangrep i bygninger:

Forebygging mot sopp i treverk: