Luktsanering

indeklima Beskrivelse

Slik gjenkjenner du luktproblemer:

Det kan være mange årsaker til luktproblemer, f.eks. røyk, mugg, døde dyr, urin, ekskrementer eller den kjente lukten fra en gammel kjeller eller loft. Her er nesen ditt viktigste våpen, da årsaken ofte kan være skjult, f.eks. et dødt dyr bak et panel eller mugg i veggen.

 

Hvordan forebygge og bekjempe luktproblemer:

Det første trinnet er alltid å identifisere kilden og fjerne den hvis mulig.

Hvis du fortsatt opplever luktplager, kan god ventilasjon noen ganger hjelpe på problemet. Hvis ikke har vi en rekke produkter som effektivt kan bryte ned restlukt på alle typer materialer og i luften

Felles for alle våre produkter mot luktproblemer er at de IKKE er tilsatt parfyme eller andre luktstoffer.

 

For å fjerne lukt, desinfiser og fjern mugg:

Slik fjerner du gjenværende lukt i luften:

Slik fjerner du lukt på "myke" overflater og tekstiler: