Desinfeksjon

indeklima Beskrivelse

Forebygging og kontroll av infeksjon

Koronakrisen har virkelig vist at det å hindre smitte med desinfeksjonsmidler gjør en forskjell. Influensa har praktisk talt vært "ikke-eksisterende" under korona-restriksjonene.

En situasjon mange bedrifter uten tvil vil få øynene opp for når Corona-pandemien er vel overstått.

Bakterier blir stadig mer resistente mot antibiotika, noe som har gjort det svært vanskelig å bekjempe for eksempel sår- og hudinfeksjoner forårsaket av mikroorganismer som MRSA.

Implementering av forebyggende hygienetiltak er derfor av avgjørende betydning når resistente bakterier skal bekjempes i helse- og omsorgssektoren – inkludert sykehjem, hjemmetjeneste og eldreomsorg.

Protox kan hjelpe bedrifter, institusjoner og andre interesserte med å hindre smittespredning på riktig måte.

Det er med produkter som ikke skaper motstand, er inneklimanøytrale og tar hensyn til miljøet så langt det er mulig.

Desinfeksjon: