Kan man bo på et rom med ProtoxAbScent bag?

ProtoxAbScent virker ved å frigjøre klordioksid ved kontakt med luftfuktigheten. Ved normal bruk overskrider ikke konsentrasjonen av Klordioksid arbeidets hygieniske grenseverdi, som er den høyeste konsentrasjonen man må utsettes for på en 8-timers arbeidsdag.

Ettersom det er forskjell på forholdene i rommene som behandles (ventilasjon, fuktighet og temperatur), anbefaler Protox at du ikke oppholder deg lenge i rommet med aktivert Protox AbScent.