Hva er et oksidasjonsmiddel?

Et oksidasjonsmiddel er et stoff som kjemisk bryter ned mugg, bakterier, virus og dårlig lukt.

Felles for oksidasjonsmidlene Protox bruker i ProtoxHysanProtoxBioxProtox fraværProtoxMille og Protox Cloudburst  er at de belaster inneklimaet og arbeidsmiljøet minst mulig.