Hva er prinsippet om substitusjon?

En viktig del av både kjemikalie- og arbeidsmiljølovgivningen er plikten til alltid å bruke det minst miljø- og helseskadelige produktet for å løse oppgaven.

Protox-produktene er designet med sikte på å minimere påvirkningen på mennesker og miljø så mye som mulig uten å gå på akkord med verken funksjonalitet eller effektivitet.