ProtoxSvampTEST er et middel, der effektivt forebygger og bekæmper trænedbrydende svampe

  • Forebygger og bekæmper svampeangreb i træ, murværk og beton
  • Kan bruges mod svampe som Ægte Hussvamp, Gul Tømmersvamp, Hvid Tømmersvamp, Korkhat og Poresvamp
  • Har en forebyggende effekt over for skimmelsvampe
  • Må kun anvendes af professionelle

Fordelene ved ProtoxSvamp

Med ProtoxSvamp kan du bekæmpe igangværende angreb samtidig med, at du forebygger fremtidige angreb. Det betyder, at kunden får løst sit problem og bliver sikret mod yderligere angreb af samme og andre svampe.
ProtoxSvamp virker også forebyggende på nyt træ, når du bygger nyt eller udskifter noget gammelt. Det giver den rette forbehandling, så du undgår, at træet angribes og nedbrydes af trænedbrydende svampe og skimmelsvampe i fremtiden.

ProtoxSvamp er testet og godkendt

Med ProtoxSvamp kan du bekæmpe igangværende angreb samtidig med, at du forebygger fremtidige angreb. Det betyder, at kunden får løst sit problem og bliver sikret mod yderligere angreb af samme og andre svampe.
ProtoxSvamp virker også forebyggende på nyt træ, når du bygger nyt eller udskifter noget gammelt. Det giver den rette forbehandling, så du undgår, at træet angribes og nedbrydes af trænedbrydende svampe og skimmelsvampe i fremtiden.

Anvendelse af ProtoxSvamp

Hvad er ProtoxSvamp?

Med ProtoxSvamp kan du bekæmpe igangværende angreb samtidig med, at du forebygger fremtidige angreb. Det betyder, at kunden får løst sit problem og bliver sikret mod yderligere angreb af samme og andre svampe.
ProtoxSvamp virker også forebyggende på nyt træ, når du bygger nyt eller udskifter noget gammelt. Det giver den rette forbehandling, så du undgår, at træet angribes og nedbrydes af trænedbrydende svampe og skimmelsvampe i fremtiden.

Hvad er ProtoxSvamp?

Med ProtoxSvamp kan du bekæmpe igangværende angreb samtidig med, at du forebygger fremtidige angreb. Det betyder, at kunden får løst sit problem og bliver sikret mod yderligere angreb af samme og andre svampe.
ProtoxSvamp virker også forebyggende på nyt træ, når du bygger nyt eller udskifter noget gammelt. Det giver den rette forbehandling, så du undgår, at træet angribes og nedbrydes af trænedbrydende svampe og skimmelsvampe i fremtiden.

Hvad er ProtoxSvamp?

Med ProtoxSvamp kan du bekæmpe igangværende angreb samtidig med, at du forebygger fremtidige angreb. Det betyder, at kunden får løst sit problem og bliver sikret mod yderligere angreb af samme og andre svampe.
ProtoxSvamp virker også forebyggende på nyt træ, når du bygger nyt eller udskifter noget gammelt. Det giver den rette forbehandling, så du undgår, at træet angribes og nedbrydes af trænedbrydende svampe og skimmelsvampe i fremtiden.

Læs også

Emballagestørrelser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CLP Klassificering

Sundhedsfarer

Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Indeholder propiconazol;(+)-1-[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-ylmethyl]-1H-1,2,4-triazol.
Kan udløse allergisk reaktion.

”Biocider skal anvendes på forsvarlig vis.
Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.”

overblik over vores produkter

Vores produktkatalog indeholder guides og beskrivelser m.m.