Cookie- och integritetspolicy


Introduktion

När du besöker vår webbsida samlas det in information om dig som används till att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet av de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att det ska samlas in uppgifter bör du radera dina cookies och undvika att fortsätta besöka webbsidan. Härunder har vi fördjupat oss i vilken information som samlas in, syftet, samt vilka tredje parter som har tillgång till dem.


Cookies

Webbsidan använder ”cookies” som är en textfil som sparas på din dator, mobil eller liknande med syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, göra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som till exempel virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies.

Om du raderar eller blockerar cookies kommer annonser bli mindre relevanta för dig och uppstå oftare. Du kan dessutom riskera att webbsidan inte fungerar optimalt samt att det finns innehåll som du inte kan få tillgång till.

 

Personliga uppgifter


Allmänt

Personliga uppgifter är all sorts information som i någon utsträckning kan härledas till dig. När du använder vår webbsida samlar vi in och behandlar en mängd sådan information. Det sker till exempel genom vanlig tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, övrig användning av tjänster eller genomför köp via webbsidan.

Vanligtvis samlar vi in och behandlar följande typ av uppgifter: Ett unikt ID och tekniska uppgifter om din dator, platta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på (intressen). I den omfattning du själv uttryckligen ger medgivande till det och själv skriver in informationen behandlas dessutom: Namn, telefonnummer, E-post, adress och betalningsuppgifter. Vanligen i förbindelse med skapande av login eller vid köp.


Säkerhet

Vi har utfört tekniska och organisatoriska åtgärder för att dina uppgifter varken oavsiktligt eller olagligt raderas, offentliggörs, tappas bort, försämras, eller kommer till obehörigas kunskap, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.


Ändamål

Uppgifterna används till att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med störst sannolikhet är relevanta för dig, att registrera dina köp och betalningar, samt att kunna leverera den service du har frågat efter, som till exempel att mottaga nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera vår service och vårt innehåll. 


Lagringstid

Uppgifterna sparas under den tid som är tillåtet enligt lagen och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på typen av uppgift och anledningen till att den sparas. Det är därför inte möjligt att uppge en allmän tidsram för när information raderas.


Utlämnande av information

Data om din användning av webbsidan, vilka annonser du mottager och eventuellt klickar på, geografisk placering, kön och ålderssegment med mera vidarebefordras till tredje part i den utsträckning dessa uppgifter är känt. Du kan se vilka tredjeparter det rör sig om i avsnittet om ”Cookies” ovanför. Uppgifterna används till målriktning av annonsering.

Vi använder dessutom en rad tredjeparter till förvaring och behandling av data. Dessa behandlar uteslutande uppgifter på våra vägnar och får inte använda dem till egna ändamål.

Vidarebefordring av personuppgifter som namn och E-post med mera kan endast ske om du ger medgivande till detta. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge dina uppgifter tillräckligt skydd.


Insyn och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan dessutom alltid motsäga dig att dina uppgifter används. Du kan även ta tillbaka ditt medgivande till att dina uppgifter behandlas. Om de uppgifter som behandlas om dig är fel, har du rätt till att de korrigeras eller raderas. Kontakt rörande detta kan göras på: info@protox.dk. Om du vill klaga över vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att ta kontakt med Datatilsynet.


Utgivare

Webbsidan ägs och publiceras av: 
Protox ApS
Fabriksvej 19
6000 Kolding
Danmark
Telefon: +45 7550 4022
Email: info@protox.dk