Kjellersopp (Coniophora puteana)


Forekomst

Kjellersopp er den vanligste sopparten blant de trenedbrytende soppene i bygninger.

Kjellersopp forekommer i både bar- og løvtrær samt i stort sett alle former for trekonstruksjoner. Men soppen er spesielt hyppig i bjelkelag over kjellere og i innmurte tredeler, f.eks. dragere, takstoler og bjelkeender.


Foretrukne vekstvilkår

Kjellersopp foretrekker en temperatur på 23 ° og moderat trefuktighet (22–30 %), men den kan også bryte ned tre med et fuktinnhold ned til 15-18 %. Kjellersopp kan overleve i flere år i tørkedvale. Ved oppfukting til over 15 % kan soppangrepet starte igjen.

 

Unicode

 

gtspraekkeklods

 

Karakteristiske brune mycelstrenger på bjelker i krypkjeller

 

Typiske sprekke-klosser med bladformet struktur. Brutt ned av kjellersop


Nedbrytningsform

Kjellersopp kan ha flere ulike former for nedbrytning. Kjellersopp danner alltid brunråte (treet sprekker på tvers av fiberretningen), men utseendet av sprekkeklossene varierer avhengig av vekstforholdene. Kjellersopp danner ofte rektangulære sprekkeklosser med en avstand på 10-50 mm mellom sprekkene. Størst ved høy fuktighet og minst ved lav fuktighet. Ved spesielle forhold kan nedbrytningen forårsake en karakteristisk bladet struktur hvor treet skilles på langs av årringene.

Et spesielt, men hyppig fenomen, er at kjellersopp bryter ned treet innenfra, men etterlater treets overflate intakt. Dette ses ofte i bjelkelag i eldre krypkjellere, dårligt ventilerte bjelkelag over terreng (sommerhus) mv. Denne typen angrep kan ofte avsløres ved å lyse bortover overflaten med en lykt for å se om det fremstår buler og senkninger i overflaten. Banker man på bjelken eller stikker en syl i den, vil man både kunne høre og kjenne at bjelken har svekket styrke.

Ved lav, men årelang påvirkning av fuktighet danner kjellersoppen mindre rektangulære sprekkeklosser. Denne typen nedbrytning karakteriseres typisk i forsikringsmessig sammenheng som råte.

 

gt

 

Unicode

 

Fruktlegeme av kjellersopp på bjelke

 

Kraftig angrep av kjellersopp i taksperre (manglende ventilasjon)


Overflatemycel

Er typisk slangebuktet strengformet eller tynt vifteformet. Først lyst kremfarget, senere brunt til nesten sort. Det eldre, strengformede mycelet sitter ganske hardt fast på tre- eller muroverflaten. Ved lav luftfuktighet ses ikke mycel på overflaten.??

Hvis tre angrepet av kjellersopp er i kontakt med mur, ses ofte overflatemycel i form av lyse til mørkebrune tråder i fugene rundt det angrepne treverket. Strengene kan forveksles med angrep av ekte hussopp og bør undersøkes av spesialister.


Fruktlegeme

Fruktlegemer fra kjellersopp ses sjeldent i bygninger, men har en flat, brunlig, vorteaktig skorpe med hvit flat rand som sitter helt fast og trykket tett inntil treet.


Bekjempelse

Kjellersopp kan bekjempes og forebygges med ProtoxSvamp.