Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana)


Forekomst

Gul Tømmersvamp er den mest almindelige svampeart blandt de trænedbrydende svampe i bygninger.

Gul Tømmersvamp forekommer i både nåle- og løvtræ samt i stort set alle former for trækonstruktioner. Svampen er dog særlig hyppig i bjælkelag over kældre og i indmurede trædele, fx remme, spær og bjælkeender.


Foretrukne vækstbetingelser

Gul Tømmersvamp foretrækker en temperatur på 23° og moderat træfugtighed (22–30 %), men den kan dog også nedbryde træ med et fugtindhold ned til 15-18 %. Gul Tømmersvamp kan overleve i flere år i tørkedvale. Ved opfugtning til over 15 % kan svampeangrebet gå i gang igen.

 

Unicode

 

gtspraekkeklods

 

Karakteristiske brune myceliestrenge på bjælke i krybe-kælder

 

Typiske sprække-klodser med bladet struktur. Nedbrudt af Gul Tømmersvamp


Nedbrydningsform

Gul Tømmersvamp kan antage flere forskellige nedbrydningsformer. Gul Tømmersvamp danner altid brunmuld (træet sprækker på tværs af fiberretningen)men udseendet af sprækkeklodserne er forskellige afhængigt at forholdene svampen har vokset under. Ofte vil Gul Tømmersvamp danne rektangulære sprækkeklodser med en afstand mellem sprækkerevnerne på 10-50 mm. Størst ved høj fugt og mindst ved lav fugt. Under særlige forhold, kan nedbrydningen derimod forårsage en karakteristisk bladet struktur, hvor træet skilles på langs ad årringene.

Et særligt, men hyppigt fænomen er, at Gul Tømmersvamp nedbryder træet indefra, men efterlader træets overflade intakt. Dette ses ofte i bjælkelag i ældre krybekældre, dårligt ventilerede bjælkelag over terræn (sommerhuse) mv. Denne type angreb kan ofte afsløres ved med en lygte at lyse hen langs overfladen, idet man så kan se buler og sænkninger i overfladen. Banker man på bjælken eller stikker man en syl i bjælken, vil man både kunne høre og mærke at bjælken er styrkesvækket.

Ved lav, men årelang påvirkning af fugtighed danner Gul Tømmersvamp mindre rektangulære sprækkeklodser. Denne type nedbrydning vil typisk i forsikringsmæssig sammenhæng blive karakteriseret som råd.

 

gt

 

Unicode

 

Frugtlegeme af Gul Tømmersvamp på bjælke

 

Kraftigt angreb af Gul Tømmersvamp i tagspær (manglende ventilation)


Overflademycelium

Er typisk slangebugtet strengformet eller tyndt vifteformet. Først lyst creme-farvet, senere brunt til næsten sort. Det ældre, strengformede mycelium sidder ret fast på træ- eller muroverfladen. Ved lav luftfugtighed ses ikke mycelium på overfladen.

Hvis træ angrebet af Gul Tømmersvamp er i kontakt med murværk ses ofte overflademycelium i form af lyse til mørkebrune tråde i fugerne lige omkring det angrebne træ. Strengene kan forveksles med angreb af Ægte Hussvamp og bør undersøges af specialister.


Frugtlegeme

Frugtlegemer fra Gul Tømmersvamp ses sjældent i bygninger, men har en flad, brunlig, vortet skorpe med hvid flad rand, der sidder helt fast og trykket tæt ind på træet.


Bekæmpelse

Gul Tømmersvamp kan bekæmpes og forebygges med ProtoxSvamp.