Ekte Hussopp (Serpula lacrymans)


Forekomst

Ekte Hussopp er den mest fryktede sopparten blant de trenedbrytende soppene i bygninger. Den kan forekomme overalt i bygningen i forbindelse med mur og treverk, sement, mellomlag, isolering mv. Angrep av ekte hussopp oppstår normalt i forbindelse med utettheter i taktekking, slitte takrenner og nedløp, utette brønner og ved inntrengning av fukt fra terrenget.

Er hussoppen først startet kan den ved hjelp av sin spesielle strengmycel hente og transportere vann over større avstander og dermed føre fukt over til nye deler av konstruksjonen. Dermed kan den fortsette sin vekst og med tiden spre seg fra kjeller til loft. Ettersom Ekte Hussopp liker stillestående fuktig luft, vil den ofte kunne spre seg langt i bygningens skjulte konstruksjonsdeler - f.eks. bak paneler, i hulrom, i fugene i murverket, bak den innmurte drageren osv.- før man oppdager angrepet.

 

frugtl-5-hjemmeside

 

tagfod_aeh

 

Fruktlegeme fra ekte hussopp

 

Nedbryting etter ekte hussopp


Foretrukne vekstvilkår

Ekte hussopp foretrekker stillestående fuktig luft, en fuktprosent i treet på mellom 20-30 % og en temperatur under ca. 25 °C. Veksten av ekte hussopp stopper opp når temperaturen stiger over 25 °C og den dør når temperaturen passerer 37 °C. Til gjengjeld kan den vokse selv ved frysepunktet.


Nedbrytningsform

Ekte Hussopp er under optimale forhold en veldig aggressiv trenedbrytende sopp. Hvor andre trenedbrytende sopper kan bruke mange år på å bryte ned treverket, ser man ved angrep av ekte hussopp ofte total nedbryting/styrkesvekkelse av det angrepne treet på få måneder selv ved kraftig dimensjonert treverk. Ved nedbrytningen mister treverket det meste av vekten og det sprekker på tvers av fiberretningen (brunråte) med store sprekkeklosser som resultat (7-10 cm mellom oppsprukne revner).

 

tagrendehadersl

 

aehhenne

 

Dårlig vedlikehold er ofte årsaken til angrep av ekte hussopp

 

Fruktlegemer i forbindelse med et hussoppangrep i en murt yttervegg


Overflatemycel

Ved helt friske og uforstyrrede angrep ser man kraftig utvikling av et vattert snøhvitt mycel. I mycelet ser man ofte karakteristiske sitrongule vanndråper. Når mycelet blir litt eldre endrer det karakter og det dannes gradvis tråder i tykkelse fra sytråd til hyssing - dette kalles et strengmycel. Ekte Hussopp bruker strengmycel til å transportere vann og næringsstoffer rundt med (se avsnittet forekomst). Ved velutviklede hussoppangrep ser man ofte meterlange og fingertykke strenger. Karakteristisk for strengmycelet er at det ved tørking blir stift og hardt og kan knekkes som en grankvist. Strengmycel fra andre trenedbrytende sopper har ikke denne egenskapen.

Når soppen ikke danner strengmycel ser man i stedet et nærmest grålig, pergamentlignende mycel som lett kan trekkes av treverk eller mur i flak. Dette overflatemycelet ser man typisk på undersiden av gulvplanker, baksiden av paneler osv.

 

Unicode

 

Unicode

 

Hvitaktig - grålig overflatemycel fra ekte hussopp

 

Nærbilde (5x4 cm) av ungt strengmycel


Fruktlegeme

Fruktlegemer fra ekte hussopp ser man ofte ved angrep i bygninger. De dannes både i mørke og i lys. Fruktlegemet har ofte fasong som en pizza - er karakteristisk oransjebrun i midten og med en tykkere hvit rand rundt. I enkelte tilfeller ser man også klossdannelser (se bilde). Den oransjebrune fargen skyldes de mange millioner sporene som hussoppen produserer for å formere seg. Derfor ses ofte et oransjebrunt støvlag rundt gulvlister, paneler osv. - et bevis på at hussoppen har avsatt et fruktlegeme et sted i konstruksjonen.


Oppsporing

Det er veldig viktig å finne det totale skadeomfanget før man kan starte selve bekjempelsen av hussoppangrepet. Overses et område i bygningen som er angrepet av ekte hussopp, kan hele utbedringen være bortkastet. Det er derfor nødvendig å undersøke angrepets omfang systematisk. Det anbefales ikke at du selv gir deg i kast med denne typen undersøkelser, kontakt heller et rådgivningsfirma som har spesialisert seg på denne typen oppgaver.


Bekjempelse

Det finnes i dag flere forskjellige behandlingsmetoder hvor ny teknologi er tatt i bruk. Dermed kan man i dag kombinere den kjemiske behandlingen med varmebehandling i form av høyfrekvent stråling og mikrobølger. Det fører til at vi i mye større grad enn tidligere kan utføre mer skånsom behandling i f.eks. bevaringsverdige bygninger.

Den vanligste bekjempelsesmetoden er sannsynligvis fortsatt at alt angrepet treverk fjernes fra bygningen og deretter destrueres. På mur fjernes pussen og fuger krafses ut (alternativt unnlates dette). Deretter behandles muren kjemisk og det legges på ny puss.

Ekte Hussopp kan bekjempes og forebygges med ProtoxSvamp.


Bilder - Ekte Hussopp

 

Unicode

 

Unicode

 

Karakteristisk "foldet" overflate i fruktlegemet

 

Fruktlegemet dannes i overflatemycelet

 

 

aehhenne2

 

akvarieforsoeg5

 

Klossdannelser

 

Overflatemycelet bryter gjennom ubehandlet mur (forsøk)

 

 

Unicode

 

Unicode

 

Ungt fruktlegeme

 

Sytrådtynn strengmycel

 

 

aehakvarie1

 

aehakvarie6

 

Ungt fruktlegeme med hvit rand

   

Unicode