Ægte Hussvamp (Serpula lacrymans)


Forekomst

Ægte Hussvamp er den mest frygtede svampeart blandt de trænedbrydende svampe i bygninger. Den kan forekomme overalt i bygningen i forbindelse med mur- og træværk, cement, indskudsler, isolering mv. Angreb af Ægte Hussvamp opstår typisk i forbindelse med utætheder i tagbelægninger, nedslidte tagrender og tagnedløb, utætte brønde og ved indtrængning af terrænfugt.

Er hussvampen først startet kan den ved hjælp af sit specielle strengmycelium hente og transportere vand over større afstande og derved opfugte nye dele af konstruktionen. Derved kan den fortsætte sin vækst og med tiden udbrede sig fra kælder til kvist. Da den Ægte Hussvamp ynder stillestående fugtig luft, vil den ofte kunne udbrede sig langt i bygningens skjulte konstruktionsdele - fx bag paneler, i hulmuren, i fugerne i murværket, bag den indmurede bjælkelagsrem osv.- inden man opdager angrebet.

 

frugtl-5-hjemmeside

 

tagfod_aeh

 

Frugtlegeme fra Ægte Hussvamp

 

Nedbrydning efter Ægte Hussvamp


Foretrukne vækstbetingelser

Den Ægte Hussvamp foretrækker stillestående fugtig luft, en træfugtprocent på mellem 20-30% og en temperatur under ca. 25°C. Væksten af Ægte Hussvamp går i stå når temperaturen stiger over 25°C og den dør når temperaturen passerer 37°C. Til gengæld kan den vokse selv ved frysepunktet.


Nedbrydningsform

Ægte Hussvamp er under optimale betingelser en meget aggressiv trænedbrydende svamp. Hvor andre trænedbrydende svampe kan bruge mange år på at nedbryde træet, ses ved angreb af Ægte Hussvamp ofte total nedbrydning/styrkesvækkelse af det angrebne træ indenfor få måneder selv ved kraftigt dimensioneret træ. Ved nedbrydningen mister træet det meste af sin vægt og det sprækker på tværs af fiberretningen (brunmuld) med store sprækkeklodser som resultat (7-10 cm mellem sprækkerevner).

 

tagrendehadersl

 

aehhenne

 

Dårlig vedligeholdelse er ofte årsag til angreb af Ægte Hussvamp

 

Frugtlegemer i forbindelse med et hussvampeangreb i en muret ydervæg


Overflademycelium

Ved helt friske og uforstyrrede angreb ses kraftig udvikling af et vattet snehvidt mycelium. Ofte ses i myceliet karakteristiske citrongule vanddråber. Når myceliet bliver lidt ældre, ændrer det karakter og der dannes gradvist sytrådstynde til sejlgarnstykke tråde - dette kaldes et strengmycelium. Strengmyceliet bruger den Ægte Hussvamp til at transportere vand og næringsstoffer rundt med (se afsnit forekomst). Ved veludviklede hussvampeangreb ses ofte meterlange og fingertykke strenge. Karakteristisk for strengmyceliet er at det ved nedtørring bliver stift og hårdt og kan knækkes som en grankvist. Strengmycelier fra andre trænedbrydende svamp har ikke denne egenskab.

Når svampen ikke danner strengmycelium ses i stedet et nærmest gråligt, pergamentagtigt mycelium der let kan trækkes af træet eller murværket i flager. Dette overflademycelium ses typisk på undersiden af gulvbrædder, panelbagsider osv.

 

Unicode

 

Unicode

 

Hvidligt - gråligt overflademycelium fra Ægte Hussvamp

 

Nærfoto (5x4 cm) af ungt strengmycelium


Frugtlegeme

Frugtlegemer fra Ægte Hussvamp ses hyppigt ved angreb i bygninger. De dannes både i mørke og i lys. Frugtlegemet har ofte fascon som en pizza - er karakteristisk orangebrun i midten og med en fortykket hvid rand rundt om. I nogle tilfælde ses også konsoldannelser (se foto). Den orangebrune farve skyldes de mange millioner sporer som hussvampen producerer for at formere sig. Derfor ses ofte orangebrune støvede belægninger rundt langs fodlister, paneler etc. - et bevis på at hussvampen har afsat et frugtlegeme et sted i konstruktionen.


Opsporing

Det er meget vigtigt at finde det totale skadesomfang inden man kan starte selve bekæmpelsen af hussvampeangrebet. Overses et område i bygningen med et angreb af Ægte Hussvamp, kan hele udbedringen ende med at være spildt. Det er derfor nødvendigt at foretage en systematisk undersøgelse af angrebets omfang. Det kan ikke anbefales selv at kaste sig ud i denne slags undersøgelser, men i stedet anbefales at kontakte et af de rådgivningsfirmaer der har specialiseret sig i denne type opgave.


Bekæmpelse

Der findes i dag flere forskellige behandlingsmetoder hvor nye teknologier er taget i brug. Således kan man i dag kombinere den kemiske behandling med varmebehandling i form af højfrekvensstråling og mikrobølger. Herved kan der i langt højere grad end tidligere udføres mere skånsomme behandlinger i fx. bevaringsværdige bygninger.

Den almindeligste bekæmpelsesmetode er formentlig stadig, at alt angrebet træværk fjernes fra bygningen og derefter destrueres. Murværk afrenses for pudslag og fuger udkradses (alternativt undlades dette). Herefter behandles kemisk og murværket pudses op igen.

Ægte Hussvamp kan bekæmpes og forebygges med ProtoxSvamp.


Billeder - Ægte Hussvamp

 

Unicode

 

Unicode

 

Karakteristisk "foldet" overflade i frugtlegemet

 

Frugtlegeme dannes i overflademyceliet

 

 

aehhenne2

 

akvarieforsoeg5

 

Konsoldannelser

 

Overflademyceliet gennembryder ubehandlet murværk (forsøg)

 

 

Unicode

 

Unicode

 

Ungt frugtlegeme

 

Sytråds tyndt strengmycelium

 

 

aehakvarie1

 

aehakvarie6

 

Ungt frugtlegeme med hvid rand

   

Unicode