Protox Handboken

Denna bok är ett praktiskt arbetsredskap för hantverkare, arkitekter, byggnadsingenjörer, fastighetsinspektörer och andra som, stundtals, i sitt dagliga arbete stöter på angrepp av svamp, röta, mögelsvamp eller insekter. Boken är en hjälp till icke-experter för att identifiera vad man ser och vad som ska göras för att råda bot på angreppet. Boken är sålunda en hjälp för att se skillnad på mindre allvarliga angrepp och allvarliga angrepp som kräver särskilt tekniskt bistånd.