Protox Håndboken

Denne boken er et praktisk oppslagsverk for håndverkere, arkitekter, bygningsingeniører, eiendomsinspektører og andre som i sitt daglige virke står overfor angrep av trenedbrytende sopper og muggsopp eller insekter. Boken er en hjelp for ikke-eksperter til å kunne identifisere det man ser og finne ut hva som må gjøres for å motvirke angrepet. Boken er i så måte en hjelp til å skjelne mellom mindre alvorlige angrep og alvorlige angrep som krever spesiell teknisk bistand.