En spændende og anderledes temadag

Skrevet af Torben Lindegaard Jensen
Til foreningsbladet STRAATAG for foreningen Straatag, Nr. 63, Årgang 16, februar 2018.

Den 5. december 2017 afholdt vi et meget vellykket arrangement om aftenen på Odder Parkhotel. Arrangementet adskilte sig fra vore normale arrangementer og ekskursioner ved, at det foregik om aftenen og indendørs.

Emnet var skimmelsvamp, trænedbrydende svampe og træborende insekter, hvor vi havde inviteret John Lundsgaard, som er kemiker, biolog og ansat som teknisk chef i virksomheden Protox ApS, der beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af bekæmpelsesmidler.

John Lundsgaard underholdt i godt og vel et par timer om disse uhyggelige emner, og vi blev undervist i, hvad svampe er, hvordan de lever og under hvilke omstændigheder, de for alvor kan blive farlige trusler for vore huse og for indeklimaet. Undervejs blev vi meget klogere på disse svampe, der findes i mange varianter, og trives under vidt forskellige forhold.

Den med rette frygtede "ægte hussvamp" opstår f.eks. typisk i forbindelse med utætheder i tag i tagbelægning, nedslidte tagrender eller ved indtrængning af terrænfugt. Er den først startet, kan den ved hjælp af sit specielle strengemyselium hente og transportere vand over lange afstande og derved opfugte nye dele af konstruktionen og videre sprede sig fra kælder til kvist. Hussvampen trives bedst i fugtig og stillestående luft og under temperaturer helt nede fra frysepunktet og til omkring 25 grader, hvorefter den svækkes og dør ved 37 grader. Der findes flere metoder til bekæmpelse af ægte hussvamp, men det er meget vigtigt at foretage bekæmpelsen på et tidligt stade, da den kan udvikle sig voldsomt aggressivt, og det er meget vigtigt, at man ved bekæmpelsen ikke overser angrebne områder.

Også borebiller og bekæmpelse af samme var på dagsordenen, og her blev aflivet nogle myter bl.a. om bekæmpelse med petroleum og dieselolie.

Et vigtigt våben i kampen imod skimmelsvampe er, som vi vel alle burde vide, udluftning. Det gøres effektivt ved at lave gennemtræk ved at åbne døre og vinduer nogle minutter flere gange dagligt - og måske se lidt stort på varmeforbruget i den sammenhæng. Varm luft optager fugt, og ved at få den varme og fugtige luft ud og
udskiftet med ny luft falder luftfugtigheden.

En anden og nok meget undervurderet fare er overisolering. Mange huse er som plastikposer, og det er en virkelig trussel imod huset.

På trods af det uhyggelige emne havde vi en meget fin aften, og vi har tænkt os at gentage succesen et andet sted i landet i løbet af 2018.

Protox ApS har udviklet og produceret en række bekæmpelsesmidler, der kan købes i en lang række byggemarkeder m.v.

Nærmere herom kan læses på www.protox.dk, hvorfra man med et enkelt klik kan komme ind i Protox Håndbogen, hvor man kan læse meget mere om, hvordan man identificerer disse skadevoldere og bekæmper dem.