Metoder til udbedring af svampeangreb med PROTOX

 

Metode A – trænedbrydende svampe, som er afhængig af konstant fugttilførsel

Bekæmpelse/forebyggelse med Protox Svamp/Protox Kombi Aqua

Fjern fugtkilden og nedbring træets fugtprocent til max. 15 %, inden konstruktionen lukkes igen.

Nedbrudt træ skæres bort og erstattes med nyt – evt. trykimpræg- neret træ (NTR klasse AB). Snitflader og overflader pa? gammelt og nyt træ imprægneres med Protox Svamp eller Protox Kombi Aqua. Overfladiske angreb kan kanthugges og behandles med Protox Svamp eller Protox Kombi Aqua.

Sørg for at alt murværk i kontakt med træ i risikoomra?det mættes med Protox Svamp.

Ventil-imprægnering

I særlige tilfælde kan der udføres dybdeimprægnering i træ- og murværk med efterimprægneringsventiler. Kontakt os for nærmere information.

 

Metode B – svampe, som er delvis selvforsynende med vand - specielt Ægte Hussvamp

Levende mycelium fra Ægte Hussvamp kan transportere vand hen til et tørt omra?de i bygningen og der opfugte træet for derefter at angribe og nedbryde det.

Det er derfor meget vigtigt at finde det totale skadesomfang
inden man kan starte selve bekæmpelsen af hussvampeangrebet. Overses et omra?de med et angreb af Ægte Hussvamp i bygningen, kan hele udbedringen ende med at være spildt. Det er derfor nødvendigt at foretage en systematisk undersøgelse af angrebets omfang og ud fra det udarbejde en behandlingsplan. For at sikre, at man fa?r alle forekomster af mycelium bekæmpet, medtages
en sikkerhedszone pa? 1 meter. Det anbefales at kontakte et ra?dgivningsfirma med speciale i omfangsbestemmelse af
Ægte Hussvamp.

I træværk:

Den almindeligste bekæmpelsesmetode er formentlig stadig, at
alt angrebet træværk fjernes fra bygningen og derefter destrue- res. Det erstattes med nyt trykimprægneret træ (NTR klasse AB). Snitflader pa? gammelt og nyt træ imprægneres med Protox Svamp. Mætning foretages bedst ved injicering med imprægneringsven- tiler. Alternativt foretages dypning og/eller gentagne strygninger eller sprøjtnnger.

I murværk:

Kraftigt angrebet og svækket murværk fjernes. Pa? murværk, som skal behandles, bankes pudslag af. Pa? kraftigt angrebet mur med trækontakt, fx bjælkeender, remme, vindueskarme og trappevan- ger, skal fuger udkradses i en dybde af 2-3 cm. Evt. afbrændes mur- værket nu med en blæselampe, hvorved rester af hussvampemy- celium i fuger gløder op. Herefter behandles med Protox Svamp og murværket fuges straks op igen. Behandlingen med Protox Svamp gentages, hvorefter muren kan berappes eller pudses. Ved mindre dybga?ende angreb kan udkradsning af fuger evt. udelades. Sa?fremt kraftigt angrebet murværk ikke fjernes, skal der omkring det angrebne omra?de indlægges en beskyttelsesmembran med Protox Svamp – enten ved behandling af murværk nedtaget i stri- ber, eller ved imprægnering med imprægneringsventiler.

 

Metode C – Svampe, som ikke nedbryder træet

Fugtkilden findes og fjernes. Svampevækst fjernes ved afbørstning med stiv kost eller lignende og overfladen mættes med Protox Svamp eller Protox Kombi Aqua