Hvad er hypochlorsyre, og hvor stammer det fra?


 

Elektrolyseret vand er ikke altid det samme!

Der findes flere forskellige typer af elektrolyseret vand på markedet, der også går under navnet EVA-vand.De mest almindelige typer er de såkaldte MOW-vand (Mixed Oxidised Water = blandet oxideret vand), der typisk har en pH-værdi over 7,5 og indeholder Natrium Hypochlorit. Natriumhypochlorit er det aktive stof, der kendes som alm. klor – et stof, der er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

ProtoxDES har derimod en pH på 6-7 (svarende til hudens naturlige pH) og indeholder alene Hypochlorsyre som aktivstof. Denne type produkter kendes også under betegnelsen SAEW-vand (Slightly Acidic Electrolysed Water = svagt surt elektrolyseret vand), der også kaldes for superoxideret vand.

Hypochlorsyre er mere effektivt som desinfektionsmiddel end hypochlorit (alm. klor), og de europæiske myndigheder har godkendt det til alle formål, hvor der tidligere har været anvendt natrium hypochlorit. Det Europæiske Økologimærke anbefaler desuden hypochlorsyre til desinfektionsopgaver inden for økologisk landbrug og fødevareproduktion.

Hypochlorsyren dannes ved en proces, der efterligner det, der sker, når et lyn rammer havet. Dette er en af bevæggrundene for, at det Amerikansk Økologimærke USDA Organic klassificerer hypochlorsyre, der er dannet ved elektrolyse, som et naturligt forekommende stof.

Det er dog kun produkter med pH <7,5 der er omfattet heraf! Andre typer elektrolyseret vand (f.eks. MOW eller EVA-vand) med pH >7,5 betragtes som natriumhypochlorit (klor).

Kemikere og miljøforskere skelner ligeledes mellem de 2 forskellige typer af elektrolyseret vand.

Det er altså vigtigt, at man vælger elektrolyseret vand med stor omhu – både med hensyn til effektiviteten, sikkerheden og miljøet.

Naturens eget våben mod infektioner

Som nævnt dannes hypochlorsyre naturligt ved lynnedslag i havet, men det findes også naturligt forekommende andre steder, hvor det har en naturlig beskyttende effekt på liv – ikke mindst menneskeliv.

Hypochlorsyre yder nemlig en aktiv indsats i forsvaret mod infektioner i kroppen hos alle pattedyr.

Hypochlorsyre dannes naturligt af de hvideblodlegemer (også kaldet T-celler eller T-lymfocytter) som er den første proces i vores immunforsvar, der går i gang, når uønskede bakterier og vira forsøger at invadere pattedyrs (og menneskers) kroppe.

Hypochlorsyre anvendes ligeledes til medicinsk brug i forbindelse med behandling af øjne- og sårinfektioner, eksem og lignende hudlidelser. Men her er det igen meget vigtigt, at pH-værdien holdes på eller lige under hudens pH-værdi på omkring 5,5. Herved opnås nemlig den ønskede effekt uden at irritere huden eller øjnene yderligere.

Hypochlorsyre anvendes der, hvor antibiotika fejler i dag, da det er meget effektivt i behandlingen af sår, der er inficeret med eksempelvis antibiotika-resistente bakterier såsom Methicillin-Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA) og Pseudomonas Aeroginosa.

Hypochlorsyre: Mild og effektfuld

Hypochlorsyre virker som andre oxidationsmidler ved at nedbryde proteiner og cellemembraner. Oxidationsmidler er meget effektive desinfektionsmider, der gør det af med bakterier, vira, skimmelsvampe og sporer.

Sammenholdt med andre gængse oxidationsmidler såsom natriumhypochlorit (klor) og brintoverilte udmærker hypochlorsyre sig ved ikke at være mærkningspligtig i henhold til CLP-forordningen (tidligere klassificeringsbekendtgørelsen).

Da hypochlorsyre ikke har nogen ”elektrisk” ladning, og det samtidig har en relativt lav molekylvægt, er det bedre til at trænge igennem mikroorganismers cellevægge i forhold til eksempelvis almindeligt klor.
Derfor udviser hypochlorsyre en mere effektfuld desinfektion sammenlignet med andre mere gængse desinfektionsmidler – selv ved lave koncentrationer.

Tests viser at hypochlorsyre typisk er 80-120 gange så effektivt som hypochlorit (klor) i forhold til at bekæmpe bakterier.

De japanske myndigheder har i juni 2020 testet effekten hos forskellige slags desinfektionsmidler over for ”coronavirusset” SARS-CoV-2 (der forårsager COVID-19). De fandt frem til, at svagt surt hypochlorsyre er det mest effektive desinfektionsmiddel overfor netop dette virus.

Oversigt over effekten af forskellige desinfektionsmidler mod SARS-CoV-2 (COVID-19):

 

ppm, mg/l

Benzalkonium chlorid

500

Dialkyldimethylammonium chlorid

100

Natrium dichlorisocyanurat, Tørklor

100

Hypochlorsyre (surt)

35

Kilde: National Institute of Technology and Evaluation, juni 2020, Japan.

Hypochlorsyre er som andre oxidationsmidler et meget effektivt og bredspektret desinfektionsmiddel – og det skader hverken tekstiler eller andre overflader, da det ikke har nogen blegende effekt.

Hvor og hvornår kan det være vigtigt at desinficere?

I de fleste situationer desinficerer vi for at forbygge eller minimere risikoen for at sprede de smittefarlige sygdomme, som for størstedelens vedkommende er forårsaget af bakterier og vira.

Det er yderst vigtigt at desinficere overflader med særlig fokus på kontaktpunkter (håndtag, delte tastaturer, touchscreens o. lign.) under igangværende sygdomsudbrud eller epidemier.

Omfanget af sygdomsudbrud kræver en varierende grad af hygiejnekontrol.

Ved sporadiske sygdomsudbrud, der har ramt en enkelt husstand eller specifik lokalitet, vil det som oftest være tilstrækkeligt at etablere en skærpet hygiejnekontrol på lokaliteten, hvorimod epidemier og pandemier kræver inddragelse og indsatser på tværs af hele samfundet.

Det kan også være en god ide at indføre forebyggende hygiejnekontrol for at beskytte særligt udsatte befolkningsgrupper, som vi kender det fra klinikker og hospitaler. Om noget har COVID-19-pandemien lært os, at forebyggende foranstaltninger begrænser smitte.

Corona-krisen er da også kendetegnet ved fraværet af den "normale" influenzaaktivitet, som ellers plejer at have et massivt indtog i store dele af befolkningen hvert år fra uge 40 til uge 20.