Skybrudd i København 2. juli 2011, innsats og konsekvenser

Skybruddet i den danske hovedstaden lørdag 2. juli 2011 lammet store deler av byens infrastruktur i flere dager. På bare halvannen time kom det 100-150 mm regnvann.

For mange hus betydde det vanninntregning fra gater og veier samt tilbakeslag av forurenset vann fra kloakksystemene. Store materielle verdier ble ødelagt og det handler nå om å unngå ytterligere tap fra skadene på bygningene og negativ påvirkning på den allmenne helsetilstanden.

vandskade-kbh


Eksempel fra en vanlig bolig

I sørvest i området ligger et vanlig familiehus, bygget på 60-tallet og utstyrt med full kjeller – et flott hus med god plass til en hel familie.

Normalt bruker en vanlig familie som bor her ca. 150 m3 kommunalt vann i året.

Lørdag 2. juli 2011 ble like mye vann helt tilbake fra himmelens sluser til familiens hus og grunn på bare halvannen time – det kan ingen avløpssystemer klare og konsekvensen var en ødelagt kjeller!

Kloakkvann fra toalett og avløp trengte inn og i løpet av kort tid var hele kjelleren oversvømt med skitten og illeluktende kloakkvann blandet med døde rotter!

vandskade-hus


Beboerne forsøkte i første omgang å bekjempe skaden og redde løsøre i størst mulig omfang. Dessverre medførte det allerede i denne tidlige fasen en svært direkte påvirkning av helsetilstanden i huset. Enkelte av husets beboere pådro seg et mageonde som en direkte konsekvens av kontakten med det kontaminerte kloakkvannet.

Ved kontakt med forsikringsselskapet mandag den 4. juli ble det gitt grønt lys til å iverksette en utbedring via skadeserviceselskapet ASAP. På det tidspunktet hadde kloakkvannet som hadde trengt seg inn, trukket seg tilbake i avløpene og tilbake lå de uhumske og illeluktende restene som kloakkvannet hadde etterlatt.

vandskade4

vandskade2

vandskade5

Bilder etter oversvømmelsen


Forberedelse og sikring

Skadeserviceselskapet ASAP ved Flemming Servais kom til stedet. Flemming valgte å først behandle hele det berørte området med produktet ProtoxHysan. Formålet med utlegging av ProtoxHysan er å eliminere sykdomsfremkallende bakterier og virus samt å redusere luktgenene.

Kontamineringsrisikoen var ble dermed umiddelbart redusert for familien og for ASAPs skadeservicefolk. Familiens medlemmer kunne allerede kort tid etter fortelle at luktgenene nå var veldig begrensede.


Arbeidsgang

For å sikre tørking av kjelleren ble alle inventardeler fjernet og også gulvlister, dørstokker, dørkarmer og gipsvegger ble fjernet for å unngå arnesteder for fortsatt mugg- og bakterievekst. Deretter sprøytes det ProtoxHysan på de blottlagte områdene og produktet arbeides inn ved hjelp av en børste – for øvrig i overensstemmelse med den velkjente "Protox-metoden", som også er velkjent ved muggsanering.

vandskade7

vandskade8

vandskade9

Alle organiske deler fjernes for å unngå ytterligere vekst


Avfuktere og blåsere ble satt opp og skal i løpet av de kommende ukene tørke opp kjelleren. Fuktinnhold i kjellerens bygningsmaterialer måles løpende. Betonggulvene i kjelleren raspes av med betonghøvel for å fjerne rester av organisk teppelim, og det bores hull ned i gulvet for å måle fuktinnhold med målesylinder med sensor.


Kontroll

Flemming Servais fra ASAP har brukt hurtigtesten: Proclean for å avgjøre om det fortsatt er urenheter/proteinrester fra kloakkvannet. På utvalgte steder gjøres det en test som gir en god indikasjon på hvordan rengjøringen og desinfeksjonen utvikler seg.

vandskade-kontrol1

vandskade-kontrol2

Kontroll og test


Når kjelleren er avfuktet må det utføres avsluttende desinfeksjon av arealet med ProtoxHysan samt testes for eventuelle rester av sykdomsfremkallende bakterier.


Skjer det igjen?

Skybruddet er det kraftigste på mer enn 50 år opplyser DMI, men det antydes også fra DMI at det ikke nødvendigvis går 50 år til neste skybrudd leverer tilsvarende mengder med vann. Må vi bare akseptere at store verdier går tapt igjen?

Det finnes systemer som kan forhindre tilbakeslag av kloakkvann – systemer med kontraventiler og pumpebrønner er kjente metoder. En forbedret offentlig planlegging og konstruksjon av avløpssystemene er også i gang.

Kostnadene skal sannsynligvis dekkes av både private og offentlige midler, og det forventes at en viss regulering på området vil skje via forsikringsselskapenes polisevilkår; for eksempel boliger med kjeller.

Uansett er en rask innsats avgjørende for skadenes omfang – og med de rette verktøy og arbeidsmetoder kan vi tross alt sikre begrenset skade på bygninger og helse.


Teknik:

  • ProtoxHysan, desinfeksjons- og flekkfjerningsmiddel, Protox
  • Gardena hagesprøyte benyttet til utlegging, XL byggemarked
  • Avfuktere, Munters, tørkemiddelavfuktere 21 l/døgn, Munters
  • Proclean, hurtigtester, Protox
  • Fuktmålere, målesylindre med sensor og kapasitetsmålere, Buhl og Bønsøe
  • Diverse tildekking og håndverktøy, XL byggemarked