Skybrud i København 2. juli 2011, indsats og konsekvenser

Skybruddet i hovedstaden lørdag den 2. juli 2011 lammede store dele af byens infrastruktur i flere dage.
På bare halvanden time kom der 100-150 mm regnvand.

For masser af huse betød det indtrængende vand fra gader og stræder og returløb af forurenet vand fra kloaksystemerne. Masser af løsøre værdier blev ødelagt og det handler nu om at undgå yderligere tab fra beskadigelse af bygningerne og negativ påvirkning af den almene sundhedstilstand.

vandskade-kbh


Eksempel fra en almindelig bolig

I sydvestkvarteret ligger et almindelig familiehus, bygget i tresserne og udstyret med fuld kælder – et dejligt hus med god plads til en hel familie.

Normalt anvender en almindelig familie, som bor her omkring 150 m3 vandværkvand om året.

Lørdag den 2. juli 2011 blev den samme mængde vand leveret tilbage fra himlens sluser til familiens hus og grund på blot halvanden time – det kan ingen afløbssystemer klare og konsekvensen var en ødelagt kælder!

Kloakvand fra toilet og afløb trængte ind og i løbet af kort tid var hele kælderen oversvømmet med uhumsk og ildelugtende kloakvand iblandet døde rotter!

vandskade-hus


Beboerne forsøgte i første omgang at bekæmpe skaden og redde løsøre i videst muligt omfang. Desværre medførte det allerede i denne tidlige fase en meget direkte påvirkning af sundhedstilstanden i huset. Enkelte af husets beboere pådrog sig et maveonde som en direkte konsekvens af kontakten med det kontaminerede kloakvand.

Ved kontakt til forsikringsselskabet mandag den 4. juli blev der givet grønt lys til at iværksætte en udbedring via Skadeserviceselskabet ASAP. På det tidspunkt var det indtrængte kloakvand trukket tilbage i afløbene og tilbage lå de uhumske og ilde lugtende rester, som kloakvandet havde efterladt.

vandskade4

vandskade2

vandskade5

Billeder efter oversvømmelsen


Forberedelse og sikring

Skadeserviceselskabet ASAP ved Flemming Servais kom til stedet. Flemming valgte som det første at behandle hele det berørte areal med produktet ProtoxHysan. Formålet med ProtoxHysan udlægningen er at eliminere de sygdomsfremkaldende bakterier og vira samt at reducere lugtgenerne.

Kontamineringsrisikoen var således umiddelbart minimeret for familien og for ASAPs skadeservicefolk. Familiens medlemmer kunne allerede kort tid efter meddele, at lugtgenerne nu var meget begrænsede.


Arbejdsgang

Med henblik på at sikre udtørringen af kælderen blev alle inventardele fjernet og også fodlister, dørtrin, dørgerigter og gipsvægge blev fjernet for at undgå arnesteder for fortsat skimmel- og bakterievækst. Derefter påsprøjtes ProtoxHysan på de blotlagte områder og produktet arbejdes ind ved hjælp af en børste – i øvrigt i overensstemmelse med den velkendte "Protox-metode", som den også kendes fra skimmelsanering.

vandskade7

vandskade8

vandskade9

Alle organiske dele fjernes for at undgå yderligere vækst


Affugtere og blæsere blev opstillet og skal i løbet af de kommende uger udtørre kælderen. Fugtindhold i kælderens bygningsmaterialer måles løbende. Betongulvene i kælderen raspes af med betonhøvl for at fjerne rester af organisk tæppelim og der bores huller ned i gulvet for at måle fugtindhold med indstiksprober.


Kontrol

Flemming Servais fra ASAP har anvendt hurtig-testen: Proclean til at afgøre, om der stadig er urenheder/proteinrester fra kloakvandet. På udvalgte steder foretages der test, hvilket giver en god indikation af hvorledes rengøringen og desinfektionen skrider frem.

vandskade-kontrol1

vandskade-kontrol2

Kontrol og test


Når kælderen er affugtet, skal der foretages afsluttende desinfektion af arealet med Hysan samt testes for eventuelle rester af sygdomsfremkaldende bakterier.


Sker det igen?

Skybruddet er det kraftigste i mere end 50 år oplyser DMI, men det antydes også fra DMI, at der ikke nødvendigvis går 50 år, før det næste skybrud leverer tilsvarende mængder af vand. Skal vi så acceptere at store værdier igen går tabt?

Der findes systemer, som kan forhindre returløb af kloakvand – kontraventilsystemer og pumpebrønde er kendte metoder. En forbedret offentlig planlægning og konstruktion af afløbssystemerne er også i gang.

Omkostningerne skal formentlig afholdes af både private og offentlige pengekasser og det vil være forventeligt, at en vis regulering på området vil ske via forsikrings selskabernes police-betingelser; for eksempelvis beboelser med kælder.

Under alle omstændigheder er en hurtig indsats afgørende for skadernes omfang – og med de rette værktøjer og arbejdsmetoder kan vi trods alt sikre begrænset skade på bygninger og sundhed.


Teknik:

  • ProtoxHysan, desinfektions- og lugtfjerningsmiddel, Protox
  • Gardena havesprøjte anvendt til udlægning, XL byggemarked
  • Affugtere, Munters, sorptionsaffugtere 21 l/døgn, Munters
  • Proclean, hurtigtester, Protox
  • Fugtmålere, indstiksprobemålere og kapicitansmålere, Buhl og Bønsø
  • Diverse afdækning og håndværktøj, XL byggemarked