Behandling af utilgængelige skimmelangreb

Som udgangspunkt skal et skimmelangreb altid desinficeres og skimmelsvampen skal fjernes, men vi må også erkende, at der er visse situationer og visse steder, hvor det bare ikke er muligt at lave en effektiv sanering.


Eksempler på utilgængelige steder med skimmelsvamp:

  • Skimmelvækst på et krydsfinerundertag i et byggeri, hvor der er skråvægge eller pladsen er udnyttet helt til kip. Man kan se ned og konstatere, at der er skimmel, men man kan bare ikke komme til at sanere det.

  • Hævede gulve hvor mellemrummet på måske 10 cm er udnyttet til kabeltræk etc.

  • Meget lave krybekældre, hvor man bare ikke kan komme ind.

  • Opklodsede containere og andre lignende utilgængelige steder.


Det er selvfølgelig muligt at løse sådanne problemer ved at rive hele konstruktionen ned og genopbygge, men i mange situationer er dette helt meningsløst.

Alternativt kan man lave en fiksering af skimmelsvampen og sporerne, så en spredning forhindres.


"Forseglingsmetoden"

Hvis skimmelsvampen er opstået sådan et sted, på grund af vandskade, kondens eller anden opfugtning, så gælder det selvfølgelig som altid om at få fjernet fugtkilden og sikre en udtørring.

Hvis det efterfølgende ikke er muligt at lave en tilbundsgående afrensning af angrebet, så kan man vælge at forsegle og dermed indkapsle svampen, så den ikke længere kan afgive sporer eller andre ubehageligheder.

Til at løse den opgave kræves et produkt med et relativt højt indhold af det helt rigtige bindemiddel, og den rigtige kombination af fungicider.


Skimmelangreb i udemiljøet

Hvis der er tale om et skimmelangreb i det, der er defineret som udeområdet, hvilket også kan være et undertag i et ubeboet loftsrum, undersiden af gulvet i en krybekælder, i garagen og lignende steder, så anbefaler vi brug af ProtoxAkvagrund til at løse opgaven. ProtoxAkvagrund har et relativt højt indhold af fungicider sammen med det rigtige bindemiddel, der trænger ind, befugter og indkapsler skimmelsvampen, så den ikke længere kan leve og afgive sporer.


Skimmelangreb indemiljøet

Hvis der er tale om angreb i inde-miljøet. Det kan være under det opklodsede gulv, under containere etc. så er indholdet af fungicider i ProtoxAkvagrund unødvendigt højt, og derfor har vi udviklet ProtoxForsegler, der med det samme bindemiddelindhold, men med et stærkt reduceret indhold af fungicider giver nøjagtig den samme forsegling af skimmelsvampen, men ProtoxForsegler kan anvendes overalt i inde-miljøet uden bekymring.

Forsegling er et godt og økonomisk attraktivt alternativ på steder, hvor det i praksis er umuligt at foretage en egentlig skimmelafrensning.


Rent skematisk ser fremgangsmåden sådan ud:

Tilgængeligt:
Ude: Afrens og evt. forebyg med ProtoxSkimmel
Inde: Afrens og evt. forebyg med ProtoxSkimmel

Utilgængeligt:
Ude: Forsegl med ProtoxAkvagrund
Inde: Forsegl med ProtoxForsegler


Det er altid meget vigtigt, at valg af behandlingsmetode aftales med ejendommens ejer og den eventuelle rådgiver. Hvis forseglingsmetoden med ProtoxAkvagrund eller ProtoxForsegler anvendes er det specielt vigtigt, at udfaldskravene er helt afstemt.

En overfladisk inspektion af de behandlede områder vil jo vise at der tilsyneladende stadig er skimmel, da selve forseglingen er farveløs og skimmelsvampen ikke er fjernet.

En test med ProClean eller lignende metode vil imidlertid vise, at svampen er forseglet og dermed ”ufarlig”.

ProtoxAkvagrund og ProtoxForsegler kan leveres med en ”røbefarve”, der viser, at der er foretaget en behandling.