Oversvømmelser og skybrud giver udfordringer

Vi ser det igen og igen – voldsom regn og/eller oversvømmelser, der giver problemer i lavtliggende boligområder. Det rammer os med jævne mellemrum, og det er noget, som vi må lære at leve med og håndtere.


Hvad gør du, når oversvømmelserne er en realitet?

Vandet skal ud, det kræver pumper og mandskab. Det kan vi ikke hjælpe med hos Protox, så denne opgave overlader vi til vore mange kunder blandt skadeservice firmaerne.

Når først vandet er ude, så står du ofte med en kælder, som er fyldt med ting og sager, der nu har været dækket af opstigende kloakvand. Her gælder det om at passe på. Embedslæger og andre fagpersoner advarer om, at der er smittefare i det slam og "snask", som vandet har efterladt. Det skyldes en lang række bakterie i kloakvandet og især leptospirose (Weils sygdom), der af og til koster liv.


Weils sygdom

Weils sygdom skyldes forekomsten af bakterien Leptospira interrogans, der især findes hos rotter, og via deres urin kommer ud i kloakvandet. Derfor kommer man typisk i kontakt med bakterien, når man arbejder med forurenet vand fra kloaker.

Hvis man til dagligt arbejder med kloakvand, så er man opmærksom på faren. Men i forbindelse med skybrud og oversvømmelser, kommer mange, der ikke normalt kommer i kontakt med kloakvand, pludselig i risikozonen ved oprydning i kældre etc.


Desinfektion

Når man står med en kælder med ting og sager, der er godt gennemvædet med kloakvand, så er vores anbefaling, at man desinficere det hele, inden oprydningen. Det gøres nemmest og sikrest med ProtoxMille.

Fyld en sprøjte med ProtoxMille, evt. fortyndet med vand – max 1:4, og giv så alt det våde en ordentlig omgang. Lad det skumme af, hvorefter oprydningen kan begynde. Denne behandling sikrer, at langt de fleste bakterier vil blive dræbt. Sørg dog for stadig at bruge beskyttelsesudstyr ved oprydningen og nedbrydningen (Handsker, støvler, åndedrætsværn etc.)


Affugtning

Så kan affugtningen begynde. Hvis der er tale om vådt træværk, kan det være en rigtig god ide, at give det en behandling med ProtoxSkimmel, mens træet stadig er fugtigt. Denne behandling vil forhindre skimmel i at begynde at vokse på træet, mens affugtningen står på.


Skimmelvækst

Skulle der være området, hvor der kommer skimmelvækst, så fjernes denne lettest og mest miljø- og arbejdsmiljørigtigt med ProtoxHysan.


Desinfektion af beton mv.

Til betongulve, betondæk og lignende betonoverflader er ProtoxBiox, det hurtigte og og mest effektive middel til en sikker afsluttende desinfektion.