Oversvømmelser og skybrudd gir utfordringer

Vi ser det igjen og igjen – voldsomt regn og/eller oversvømmelser som gir problemer i lavtliggende boligområder. Det rammer oss med jevne mellomrom, og det er noe som vi må lære oss å leve med og håndtere.


Hva gjør du når oversvømmelsene er en realitet?

Vannet må ut, det krever pumper og mannskap. Det kan vi ikke hjelpe deg med hos Protox, så denne oppgaven overlater vi til våre mange kunder blant skadeservicefirmaene.

Når vannet først er ute, så står du ofte med en kjeller som er fylt med saker og ting som har vært dekket av kloakkvann. Da er det viktig å være forsiktig. Leger og andre fagpersoner advarer om at det er smittefare i slam og urenheter som vannet har etterlatt. Det skyldes en lang rekke bakterier i kloakkvannet og spesielt leptospirose (Weils sykdom) som av og til koster liv.


Weils sykdom

Weils sykdom skyldes forekomsten av bakterien Leptospira interrogans som spesielt finnes hos rotter, og kommer ut i kloakkvannet via rottenes urin. Derfor kommer man vanligvis i kontakt med bakterien når man jobber med forurenset vann fra kloakk.

Hvis man til daglig jobber med kloakkvann, så er man oppmerksom på faren. Men i forbindelse med skybrudd og oversvømmelser, kommer mange som ikke normalt kommer i kontakt med kloakkvann, plutselig i faresonen ved opprydding i kjellere osv.


Desinfeksjon

Når man står med en kjeller med saker og ting som er godt gjennombløtet med kloakkvann, så anbefaler vi at man desinfiserer det hele før oppryddingen. Det gjøres enklest og sikrest med Protox Mille.

Fyll en sprøyte med ProtoxMille, evt. fortynnet med vann – maks. 1:4, og sprøyt det på alt det våte. La det skumme av, og deretter kan oppryddingen begynne. Denne behandlingen sikrer at de aller fleste bakterier blir drept. Men bruk likevel verneutstyr ved oppryddingen og nedbrytingen (hansker, støvler, åndedrettsvern osv.)


Avfukting

Så kan avfuktingen begynne. Hvis det er snakk om vått treverk, kan det være en god idé å gi det en behandling med ProtoxSoppstopp mens treet fortsatt er fuktig. Denne behandling vil forhindre at mugg begynner å vokse på treet mens avfuktingen foregår.


Muggvekst

Skulle det være områder hvor der kommer muggvekst, så fjernes denne lettest og mest miljø- og arbeidsmiljøriktig med ProtoxHysan.


Desinfeksjon av betong mv.

Til betonggulv, betongplater og lignende betongoverflater er ProtoxBiox det raske og mest effektive middelet for en sikker avsluttende desinfeksjon.