Nye midler til effektiv lugtsanering

Nye midler gør det nu muligt at lugtsanere bygninger, hvor der hidtil næsten intet har været at stille op. Det gælder bygninger med lugt fra døde rotter, lugt efter fund af lig, urin, efterladenskaber fra dyr samt de vanskelige røglugtskader efter brand herunder lugtgener efter tobaksrygning. Også de meget genstridige lugtgener efter angreb af skimmelsvampe kan fjernes med de nye midler.


Grundmidlet er ProtoxHysan

Grundmidlet ved den nye lugtsanering er det patenterede desinfektionsmiddel ProtoxHysan, som udmærker sig ved ikke at være fareklassificeret og ved ikke at efterlade kemiske rester, som skader indeklimaet. Lugtsanering med ProtoxHysan sker enten ved direkte afvaskning af de forurenede emner eller ved tågesprøjtning. Gælder det skimmelsvampe, kan midlet benyttes til afvaskning af svampeangrebet samtidig med at det virker lugtsanerende.- Tågesprøjtning anvendes, hvor det er vanskeligt at komme til, for eksempel ved lugtsanering af ventilationsanlæg på sygehuse, skoler og andre store bygninger. ProtoxHysan er oprindelig udviklet til desinfektion af instrumenter og inventar på hospitaler som erstatning for giftige desinfektionsmidler. ProtoxHysan er inden for det seneste års tid bl.a. benyttet af Skadeservice Danmark til desinfektionsopgaver i forbindelse med skimmelsvampe på skoler, private boliger, boligselskaber og senest i forbindelse med en stor skimmelsvampe- og brandskade i et højhus i Esbjerg.


Når der skal mere til

Når lugtproblemerne er meget massive, efterbehandles med midlet ProtoxAbScent. Det er meget let at anvende, idet der blot hænges en pose med midlet op i de rum, der skal saneres. Midlet aktiveres automatisk ved optagelse af fugt fra luften og frigives i meget små, men effektive mængder, som oxiderer lugtstofferne, så de nedbrydes. Der er derfor ikke tale om at lugten bare maskeres som en parfume. Der kommer jævnligt tilbagemeldinger fra husejere og professionelle som fortæller deres historie om hvordan ProtoxAbScent-poser har løst et lugtproblem.


En effektiv kombination

Midlerne har vist sig så effektive, at de allerede benyttes af de fleste førende danske skadeservicevirksomheder. ProtoxHysan og ProtoxAbScent er også egnet til lugtsaneringsopgaver i private boliger, sommerhuse, campingvogne, både og andre steder, hvor der kan være opstået lugtgener. Indehaveren af Dansk Affugterservice A/S i Slagelse, Erling Sørensen, fortæller, at han i flere tilfælde har fjernet de sidste rester af lugt efter brandskader med ProtoxAbScent.

- Første gang, jeg prøvede midlet var, da jeg havde forsøgt med alle andre gængse metoder til at fjerne lugtgener efter brand. De sidste lugtgener forsvandt først, da jeg blev anbefalet at hænge et par poser mod ProtoxAbScent op i et par uger. Så var problemet løst.Tømrermester Jørgen Sthelis i Hillerød har specialiseret sig i at fjerne lugt af mug og skimmelsvamp fra bygninger, møbler og garderober. - Vi benytter ProtoxHysan til at vaske skimmel af med, fordi det samtidig virker lugtsanerende. I utilgængelige rum som krybekældre og under strøgulve har vi nu meget gode erfaringer med at spraye ProtoxHysan ind i hulrummene for at fjerne lugtene. Der er faktisk problemer med lugt af mug i mange parcelhuse fra den periode, hvor der blev lavet strøkonstruktioner uden fugtspærre, fortæller han. Lugtsanering af møbler udføres i et lukket rum i en lagerhal, hvor der hænges en pose op med ProtoxAbScent. Efter en uge er saneringen gennemført.På samme måde er det lykkedes Jørgen Sthelis at redde en hel garderobe, som ellers havde været ødelagt af lugt af mug.