Biociddirektivet - hvad er det?

I EU har politikerne og embedsmændende i mange år arbejdet på at få ryddet op i det eksisterende kaos af forskellige nationale regler for godkendelser, salg og markedsføring af kemiske produkter til træbeskyttelse, skadedyrsbekæmpelse, desinfektionsmidler mv.

De nye fælles EU-regler udmøntes i det der kaldes Biociddirektivet ell BPD.

Biociddirektivet har i første omgang betydet en kolossalt mængde dokumentationsarbejde for råvareleverandører og producenter i form af nye ansøgninger der skal sendes ind til de respektive myndigheder inden bestemte tidsfrister. Overholdes de fastsatte tidsfrister ikke, eller kan den krævede dokumentation ikke fremskaffes, vil produktet ikke længere være lovligt at sælge. Da det samtidigt er meget dyrt at fremskaffe de ønskede dokumentationer på de enkelte produkter, vil vi komme til at se at mange produkter forsvinder fra markedet. Det vil simpelthen ikke være rentabelt at markedsføre og sælge dem.

Når alle de nye regler og godkendelser er kommet på plads, vil det få afgørende betydning for den enkelte forbruger - det være sig den private husholdning, gør-det-selv manden eller håndværkeren. For eksempel vil der i modsætning til nu komme regler for desinfektionsmidler. Det betyder at kendte produkter som husholdningsklorin, rodalon, antikim og mange flere vil blive registreringspligtige.

Indførelsen af Biociddirektive har også involveret Protox, idet vi - i samarbejde med vore leverandører - har sikret at vore produkter til både træbeskyttelse (svamp/ insekter) og desinfektionsmidler, vil kunne leve videre under de nye EU-regler.