Bedre arbejdsmiljø med Protoxsvamp

Med ProtoxSvamp til bekæmpelse og forebyggelse af svamp i træ og murværk kan man forbedre arbejdsmiljøet betydeligt for de håndværkere, der arbejder med restaurering af bygninger. Midlet er godkendt af Miljøstyrelsen uden fareklassemærke, og i en række forsøg er det dokumenteret, at det dræber svamp ligeså effektivt som den sundhedsskadelige borsyre, der hidtil har været mest anvendt mod svampeangreb. Mens borsyre bl.a. mistænkes for at kunne skade forplantningsevnen hos mennesker og dyr og derfor i flere år har været på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, har ProtoxSvamp så lav en malekode som 00-1, hvilket er det samme som almindelig plastvægmaling og vandbaseret træbeskyttelse.


Substitution = erstatning

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse 292/2001 står der at man altid skal erstatte et farligt stof med et mindre farligt stof hvis det er muligt. Det betyder at man skal udskifte stoffet hvis der findes et alternativ der er mindre risiko ved at bruge. Man vælger efter følgende retningslinjer:

  • Lavere malkode

  • Lavere eller ingen fareklasse

  • Færre farligere egenskaber

På hjemmesiden www.styrpaastofferne.dk kan du læse mere om hvordan man gør.