Skyfall i Köpenhamn 2 juli 2011, insats och konsekvenser

 


Skyfallet i huvudstaden under lördagen den 2 juli 2011 förlamade stora delar av stadens infrastruktur i flera dagar.
På endast en och en halv timme kom det 100-150 mm regnvatten.

För många hus innebar det inträngande vatten från gator och torg och tillbakarinnande förorenat vatten från avloppssystemen.
Stora mängder av lösöre blev förstörda och det handlar nu om att undvika ytterligare förlust från skadade byggnader och negativ påverkning av det allmänna hälsotillståndet.


Exempel från en vanlig bostad

I sydvästkvarteren ligger ett vanligt familjehus, byggd på sextiotalet och utrustat med full källare – ett härligt hus med gott om plats för en hel familj.

Normalt använder en vanlig familj som bor här cirka 150 m3 vattenverksvatten om året.

Lördagen den 2 juli 2011 strömmade samma mängd vatten från himlens slussar till familjens hus och grund på endast en och en halv timme – det klarar inga avloppssystem av och konsekvensen blev en förstörd källare!

Avloppsvatten från toaletten och avloppet trängde in och på kort tid var hela källaren översvämmad med smutsigt och illaluktande avloppsvatten blandat med döda råttor!

 

vandskade-hus


Familjen försökte först och främst att bekämpa skadan och rädda lösöre i största möjliga mån. Tyvärr medförde det redan i detta tidiga skede en mycket allvarlig påverkan på hälsotillståndet i huset. Några av husets invånare ådrog sig magont som en direkt konsekvens av kontakten med det kontaminerade avloppsvattnet.

Efter kontakt med försäkringsbolaget måndagen den 4 juli gavs det grönt ljus för att påbörja en renovering via Skadeserviceselskabet ASAP. Vid det laget hade det inträngande avloppsvattnet runnit tillbaka i avloppen och kvar låg de äckliga och illaluktande resterna som avloppsvattnet hade lämnat efter sig.

 

vandskade4

vandskade2

vandskade5

Bilder efter översvämningen


Förberedelse och säkring

Skadeserviceselskabet ASAP genom Flemming Servais ankom till platsen. Flemming valde som det första steget att behandla hela det berörda området med produkten ProtoxHysan. Syftet med ProtoxHysan var att eliminera de sjukdomsframkallande bakterierna och vira samt att reducera luktproblem.

Kontamineringsrisken var således omedelbart minimerad för familjen och för ASAPs skadeservicepersonal. Familjens medlemmar kunde kort tid efter behandlingen meddela att luktproblemen nu var mycket begränsade.


Arbetsmetod

För att säkra uttorkningen av källaren togs alla inventarier bort och även golvlister, trösklar, dörrkarmar och gipsväggar togs bort för att undvika härdar för fortsatt mögel- och bakterietillväxt. Därefter sprayades ProtoxHysan på de blottade områdena och produkten arbetas in med hjälp av en borste – förövrigt överensstämmande med den välkända "Protox-metoden", som även är känd från mögelsanering.

vandskade7

vandskade8

vandskade9

Alla organiska delar tas bort för att undvika ytterligare tillväxt


Avfuktare och fläktar blev etablerade och skulle under de kommande veckorna torka ut källaren. Fuktinnehållet i källarens byggnadsmaterial mättes kontinuerligt. Betonggolven i källaren raspades av med betonghyvel för att avlägsna rester av organiskt mattlim och det borrades hål ned i golvet för att mäta fuktinnehåll med mätsonder.


Kontroll

Flemming Servais från ASAP använde snabb-testen: Proclean för att avgöra om det fortfarande fanns orenheter/proteinrester från avloppsvattnet. På utvalda ställen gjordes tester, vilket gav en god indikation på hur rengöringen och desinfektionen skulle fortskrida.

vandskade-kontrol1

vandskade-kontrol2

Kontroll och test


När källaren var avfuktad utfördes en avslutande desinfektion av området med ProtoxHysan samt ett test för eventuella rester av sjukdomsframkallande bakterier.


Händer det igen?

Skyfallet var det kraftigaste på mer än 50 år upplyser DMI, men det antyds även från DMI att det inte nödvändigtvis går 50 år innan nästa skyfall levererar lika stora mängder vatten. Ska vi då acceptera att stora värden åter går förlorade?

Det finns system som kan förhindra återgång av avloppsvatten – kontraventilsystem och pumpbrunnar är erkända metoder. En förbättrad offentlig planering och konstruktion av avloppssystemen är också igång.

Omkostnaderna ska förmodligen betalas med både privata och offentliga pengar och det kan förväntas att en viss reglering på området kommer ske via försäkringsbolagens policyvillkor; exempelvis bostäder med källare.

Under alla omständigheter är en snabb insatts avgörande för skadornas omfattning – och med rätt verktyg och arbetsmetoder kan vi trots allt säkra en begränsad skada på byggnader och hälsa.


Teknik:

  • ProtoxHysan, desinfektions- och luktborttagningsmedel, Protox
  • Gardena trädgårdsspray använd till applicering, XL byggemarked
  • Avfuktare, Munters absorptionsavfuktare 21 l/dygn, Munters
  • Proclean snabbtester, Protox
  • Fuktmätare, mätsonder och kapacitansmätare, Buhl og Bønsøe
  • Olika säkrings och handverktyg, XL byggemarked