Tips om trämask
Bli av med de träborrande insekterna

Man hör emellanåt att petroleum eller spillolja kan användas för att utrota trämask i träkonstruktioner. Petroleum har ingen långtidseffekt och ökar brandrisken i huset. I bästa fall kan man med petroleum dränka larverna som lever inne i träet. Effekten av att använda dieselolja är inte dokumenterad men även om dieseloljan kan ge effekt är den ett farligt ämne då den innehåller lättantändliga och hälsofarliga ämnen som inte är lämpliga att ta in i huset. Om man använder dieselolja i till exempel en takkonstruktion för att bekämpa trämask, kommer det sannolikt även medföra en mycket obehaglig lukt av diesel som de flesta inte vill ha i hemmet.


Använd godkända medel mot trämask

Rätt metod för att bli av med träskadedjuren är att alltid använda medel som är godkända av danska miljöstyrelsen. Därmed kan det aldrig gå fel, och man är säker på att medlet både är verkningsfullt och att det lever upp till miljölagkraven. Ibland kan det vara svårt att själv veta vilka skadedjur man har i träkonstruktionen. Detta är viktigt att veta med hänsyn till rätt behandling. Då bör man vända sig till något av de godkända konsultföretagen som hanterar biologiska skador i byggnader.

Hos Protox kan man som företagsanvändare köpa godkända medel för bekämpning och förebyggande av träborrande insekter. ProtoxInsekt är ett medel som är lätt att använda då det är vattenbaserat.


Efterbehandling av träet

Även efter en grundlig och korrekt behandling av träkonstruktionen med ProtoxInsekt kan det fortfarande förekomma "aktivitet" i form av "strö" under en längre period, vilket är helt naturligt.

När man ytbehandlar trä med insektsmedel tränger det inte helt in i träet utan skapar bara en "giftbarriär" i de yttersta millimetrarna av träet. Det påverkar inte trämasklarven så längde den håller sig djupt nere i träet – under "giftzonen", där den kan uppehålla sig i flera år, helt opåverkad av giften på ytan. Men när den blir tillräckligt gammal och vill ut och para sig, så gnager den sig upp under ytan och förpuppar sig, och då den kommer i kontakt med giftet dör den.

Man kommer med andra ord uppleva att angreppet dör ut stilla och lugnt under en period på några år. Om man vill ha en snabbare effekt måste man genomföra en djupimpregnering i form av ventilimpregnering. En ventilimpregnering är också den mest framgångsrika, när det handlar om en målad yta eller mycket stora och svårtillgängliga timmerdimensioner.

Var även uppmärksam på att även om trämaskangreppet är helt bekämpat kan timret smula vid kraftig vindpåverkan. Det är timret som "vrider sig" och därmed får gamla borrester att falla ner.