Pulverskinn (Coniophora puteana) 

Förekomst

Pulverskinn är den vanligaste svamparten bland de tränedbrytande svamparna i byggnader.

Pulverskinn förekommer i både barr- och lövträd och i stort sett alla former av träkonstruktioner. Svampen är dock särskilt vanlig i bjälklag över källare och i inmurade trädelar, t.ex. lister, taksparrar och stödbjälkar.


Tillväxtförhållanden

Pulverskinn föredrar en temperatur på 23° och måttlig träfuktighet (22–30 %), men den kan dock även bryta ner trä med ett fuktinnehåll ned till 15-18 %. Pulverskinn kan överleva i flera år i torkdvala. Vid uppfuktning till över 15 % kan svampangreppet uppstå igen.

 

Unicode

Karakteristiska bruna myceliesträngar på bjälke i krypkällare.

 

gtspraekkeklods

Typiska spräckklossar med bladstruktur. Nedbrutna av Pulverskinn.

 

Nedbrytningsform

Pulverskinn kan anta flera olika nedbrytningsformer. Den bildar alltid brunmull (träet spricker tvärs över fiberriktningen) men utseendet på sprickbildningarna beror på under vilka förhållanden svampen växt till. Den gula timmersvampen bildar ofta rektangulära sprickbildningar med ett avstånd mellan sprickorna på 10-50 mm. Störst vid hög fukt och minst vid låg fukt. Under särskilda förhållanden kan nedbrytningen däremot förorsaka en karaktäristisk bladstruktur, där träet skiljs längs med årsringarna.

Ett speciellt men vanligt fenomen är att Pulverskinn bryter ner träet inifrån men lämnar träets yta intakt.  Detta syns ofta i bjälklag eller äldre krypkällare, dåligt ventilerade bjälklag över mark (sommarstugor) m.m. Denna typ av angrepp kan ofta avslöjas genom att man lyser längs ytan och då kan se upphöjningar och nedsänkningar i ytan. Knackar man på bjälken eller sticker en syl i den kan man både höra och märka om bjälken är styvsvag.

Vid låg men årslång påverkan av fukt skapar Pulverskinn mindre rektangulära sprickbildningar. Denna typ av nedbrytning blir vanligtvis i försäkringssammanhang karaktäriserad som röta.

 

gt

Sporer av Pulverskinn på bjälke.

 

Unicode

Kraftigt angrepp av Pulverskinn i taksparre (dålig ventilation).

 

Ytmycelium

Är vanligtvis slingrande strängformat eller tunt solfjäderformat. Först ljust krämfärgat och senare brunt till nästan svart. Det äldre, strängformade myceliet sitter fast rätt på trä- eller murytor. Vid låg luftfuktighet syns inte mycelium på ytan.

Om trä angripet av Pulverskinn får kontakt med murverk syns ofta ytmycelium i form av ljusa till mörkbruna trådar i fogarna och runt det angripna träet. Strängarna kan förväxlas med angrepp av äkta hussvamp och bör undersökas av specialister.


Sporkapslar

Sporkapslar från Pulverskinn syns sällan i byggnader men har en slät, brunaktig och vårtig skorpa med vit slät rand, som sitter helt fast och intryckt tätt på träet.


Bekämpning

Pulverskinn kan bekämpas och förebyggas med ProtoxSvamp.