Översvämningar och skyfall ger utmaningarVi ser det igen och igen – våldsamt regn och/eller översvämningar som ger problem i lågt liggande bostadsområden. Det drabbar oss med jämna mellanrum, och det är något som vi måste lära oss att leva med och hantera.


Vad gör du när översvämningarna är ett faktum?

Vattnet ska ut och det kräver pumpar och besättning. Det kan vi inte hjälpa till med hos Protox, så denna uppgift överlämnar vi till våra många kunder bland skadeservicefirmorna.

När väl vattnet är ute, då står du ofta med en källare som är fylld med saker som varit täckta av uppstigande avloppsvatten. Här gäller det att vara vaksam. Doktorer och andra fackpersoner varnar för att det finns smittorisk i det slam och "geggamoja" som vattnet har kvarlämnat. Det är på grund av en stor mängd bakterier i avloppsvattnet, särskilt leptospiros (Weils sjukdom), som då och då kostar liv.


Weils sjukdom

Weils sjukdom beror på förekomsten av bakterien Leptospiros interrogans, som i synnerhet finns hos råttor och via deras urin kommer ut i avloppsvattnet. Därför kommer man vanligen i kontakt med bakterien när man arbetar med förorenat vatten från avlopp.

Om man till vardags arbetar med avloppsvatten då är man uppmärksam på faran. Men i förbindelse med skyfall och översvämningar kommer många, som inte normalt kommer i kontakt med avloppsvatten, plötsligt i farozonen genom städning i källare etc.


Desinfektion

När man står med en källare med saker som är ordentligt genomblöta av avloppsvatten, då är vår rekommendation att man desinficerar alltihop innan städningen. Det görs enklast och säkrast med ProtoxHP18.

Fyll en spruta med ProtoxHP18, eventuellt utspätt med vatten – max 1:4, och ge därefter allt det blöta en ordentlig omgång. Låt det skumma av och därefter kan städningen börja. Denna behandling säkrar att de flesta bakterier dödas.
Se dock till att ändå använda skyddsutrustning (handskar, stövlar, andningsskydd etc.) vid städningen och nedrivningen.


Avfuktning

Nu kan avfuktningen börja. Om det rör sig om blött träverk kan det vara en riktigt bra idé att ge det en behandling med ProtoxMögel, medan träet fortfarande är fuktigt. Denna behandling förhindrar mögel att börja växa på träet medan avfuktningen pågår.


Mögeltillväxt

Skulle det finnas områden där det uppstår mögeltillväxt, då avlägsnas detta enklast och mest miljö- och arbetsmiljöriktigt med ProtoxHysan.


Desinfektion av betong med mera

Till betonggolv, betongdäck och liknande betongytor är ProtoxBiox det snabbaste och mest effektiva medlet för en säker, avslutande desinfektion.