Behandling av svåråtkomliga mögelangrepp
Som utgångspunkt ska ett mögelangrepp alltid desinficeras och mögelsvampen ska avlägsnas men vi ska även erkänna att det finns vissa situationer och vissa platser där det helt enkelt inte är möjligt att genomföra en effektiv sanering.


Exempel på svåråtkomliga platser med mögelsvamp:

  • Mögeltillväxt på ett plywoodunderinnertak i en byggnad där det finns sluttande väggar eller där platsen utnyttjas helt för taknocken. Man kan titta ner och konstatera att det är mögel men man kan inte komma åt att sanera det.
  • Upphöjda golv där mellanrummet på kanske 10 cm utnyttjas för kabeldragning etc.
  • Mycket låga krypkällare, där man inte kommer åt.
  • Uppallade containers och andra liknande svåråtkomliga platser.


Det är självklart möjligt att lösa såna problem genom att riva hela konstruktionen och bygga om men i många situationer är detta helt meningslöst.

Alternativt kan man göra en fixering av mögelsvampen och sporerna för att förhindra spridning.


"Förseglingsmetoden"

Om mögelsvampen uppkommit på en sådan plats på grund av vattenskada, kondens eller annan vätning, gäller det självklart som alltid att avlägsna fuktkällan och säkra uttorkning.

Om det sedan inte är möjligt att göra en grundlig rensning av angreppet, kan man välja att försegla och därmed kapsla in svampen, så att den inte längre kan avge sporer eller andra obehagligheter.

För att lösa den uppgiften krävs en produkt med relativt högt innehåll av korrekt bindemedel, och rätt kombination av fungicider.

 

Mögelangrepp i utemiljön

Om det rör sig om mögelangrepp som definieras som utemiljö, vilket också kan vara ett innertak i ett obebott vindsrum, undersidan av golvet i en krypkällare, i garage och på liknande platser, rekommenderar vi ProtoxAkvagrund för att lösa uppgiften. Protox Akvagrund har ett relativt högt innehåll av fungicider, tillsammans med rätt bindemedel som tränger in, befuktar och kapslar in mögelsvampen, så att den inte längre kan överleva och avge sporer.

 

Mögelangrepp i inomhusmiljön

Om det gäller angrepp i inomhusmiljön, det kan vara under ett uppallat golv, under containers etc. så är fungicidinnehållet i ProtoxAkvagrund onödigt högt. Därför har vi utvecklat ProtoxForsegler, som med samma bindemedelsinnehåll men med ett starkt reducerat innehåll av fungicider ger samma försegling av mögelsvampen men ProtoxForsegler kan användas överallt i inomhusmiljön utan problem.

Försegling är ett bra och ekonomiskt lockande alternativ på platser där det i praktiken är omöjligt att genomföra en egentlig mögelsanering.


Rent schematiskt ser lösningen ut så här:

Tillgängligt:
Ute:
 Sanera och ev. förebygg med ProtoxMögel
Inne: Sanera och ev. förebygg med ProtoxMögel

Svåråtkomligt:
Ute:
 Försegla med ProtoxAkvagrund
Inne: Försegla med ProtoxForsegler

 

Det är alltid mycket viktigt att valet av behandlingsmetod diskuteras med fastighetsägaren och den eventuella konsulten. Om förseglingsmetoden med ProtoxAkvagrund eller ProtoxForsegler används är det särskilt viktigt att resultatkraven är avstämda.

En ytinspektion av de behandlade områdena kommer visa på att det fortfarande finns mögel, då själva förseglingen är färglös och mögelsvampen inte är borttagen.

En test med ProClean eller liknande metod kommer emellertid visa att svampen är förseglad och därmed "ofarlig".

ProtoxAkvagrund och ProtoxForsegler kan levereras med ett ”spårämne” som visar att en behandling genomförts.