Nya medel för effektiv luktsanering
Nya medel gör det nu möjligt att luktsanera byggnader som tidigare varit nästa omöjliga att åtgärda. Det gäller byggnader med lukt från döda råttor, lukt efter döda kroppar, urin, djurrester samt de svåra rökluktskadorna efter bränder, och tobaksrökning. Även de mest problematiska lukterna efter angrepp av mögelsvamp kan avlägsnas med de nya medlen.


Grundmedlet är ProtoxHysan

Grundmedlet i den nya luktsaneringen är det patenterade desinfektionsmedlet ProtoxHysan, som utmärker sig genom att inte vara riskklassat och inte lämna några kemiska rester som skadar inomhusmiljön. Luktsanering med ProtoxHysan sker antingen genom direkt avtvättning av de förorenade ämnena eller genom dimning. När det gäller mögelsvamp kan medlet användas till avtvättning av svampangreppet samtidigt som det verkar luktsanerande. Dimning används där det är svårt att komma åt, till exempel vid luktsanering av ventilationsanläggningar på sjukhus, skolor och andra stora byggnader. ProtoxHysan är från början utvecklat för desinfektion av instrument och inventarier på sjukhus, som ersättning för giftiga desinfektionsmedel. ProtoxHysan har under senare år bl.a. använts av Skadeservice Danmark för desinfektionsuppgifter i samband med mögelsvamp på skolor, i privatbostäder, bostadsrättsföreningar och senast i samband med en stor mögel- och brandskada i ett höghus i Esbjerg.


När det ska mera till

När luktproblemen är väldigt stora, efterbehandlar man med ProtoxAbScent. Det är mycket lätt att använda, då det bara hängs en påse med medlet i de rum som ska saneras. Medlet aktiveras automatiskt vid absorbering av fukt från luften, och frisläpps i mycket små men effektiva mängder som oxiderar luktämnena så att de bryts ner. Det handlar därför inte om att lukten bara maskeras som med en parfym. Det kommer regelbundet återkoppling från husägare och proffs som berättar sina historier om hur ProtoxAbScent-påsar löst ett luktproblem.


En effektiv kombination

Medlen har visat sig så effektiva att de redan används av de flesta ledande danska skadeserviceföretag. ProtoxHysan och ProtoxAbScent används även för luktsaneringsuppgifter i privatbostäder, sommarhus, husvagnar och på andra platser där det kan uppstå luktproblem. Ägaren av Dansk Affugterservice A/S i Slagelse, Erling Sørensen, berättar att han vid flera tillfällen avlägsnat de sista resterna av lukt efter brandskador med ProtoxAbScent.

- Första gången jag testade medlet var när jag försökt med alla gängse metoder att bli av med luktproblem efter en brand. Den sista lukten försvann först när jag blev rekommenderad att hänga ett par påsar med ProtoxAbScent under ett par veckor. Sedan var problemet löst. Timmermästare Jørgen Sthelis i Hillerød har specialiserat sig på att avlägsna lukt från mögel och mögelsvamp från byggnader, möbler och garderober. – Vi använder ProtoxHysan för att tvätta bort mögel, då det samtidigt är luktsanerande. I svåråtkomliga utrymmen som krypkällare och under strögolv har vi nu mycket goda erfarenheter av att spreja ProtoxHysan i hålrum för att avlägsna lukten. Det är faktiskt problem med mögellukt i många egnahemshus från den perioden när det gjordes strökonstruktioner utan fuktspärr, berättar han. Luktsanering av möbler genomförs i ett slutet rum i en lagerlokal, där det hängs en påse med ProtoxAbScent. Efter en vecka är saneringen klar. På samma sätt lyckades Jørgen Sthelis att rädda en hel garderob som annars skulle vara förstörd på grund av mögellukt.