Luktsanering utan parfym
Det finns en lång rad produkter på marknaden som erbjuds för luktsanering men väldigt många av dessa innehåller parfym. På etiketten kan det vara kamouflerat som doftämnen eller eteriska oljor men gemensamt för dem alla är att de "luktsanerar" genom att dölja den dåliga lukten med andra doftämnen, så att inomhusmiljön förorenas inte bara av den dåliga lukten utan även med ofta starkt allergiframkallande parfymämnen. Detta har dokumenterats i många av den danska miljömyndighetens projekt, där innehållet i luftfräschare, doftkulor etc. analyserats.

I arbetet med luktsanering är skadeserviceföretag skyldiga att använda de minst farliga produkterna enligt den danska arbetsmiljölagen för att säkra en bra arbetsmiljö. En annan sida av saken är att de inte vill lämna restkem som parfym i hemmen när de luktsanerar, då det som nämnts förorenar människors inomhusmiljö.


Klordioxidteknologi – den kemiska vägen

Ett sätt att undvika parfym i ett luktsaneringsmedel är att använda klordioxidteknologi. I stället för att kamouflera lukten med luktämnen, angriper och löser klordioxid det egentliga problemet, nämligen genom att bryta ner de organiska molekylerna som utgör den dåliga lukten. Rent kemiskt är det ett aktivt ämne som går in och bryter ner luktämnena genom att oxidera och bränna dem i bitar. Och när luktämnena är döda blir de till salt och syre, så att det inte efterlämnar några kemiska rester i människors bostäder. 

Klordioxid till luktsanering finns i både ProtoxHysan i vätskeform eller som gasgenererande fast ämne i ProtoxAbScent-påsen. Valet av metod beror på typen av uppgift.


Enzymteknologi – den biologiska vägen

I motsats till den kemiska processen med klordioxid finns enzymteknologin, som är en mer biologisk process. Enligt John Lundsgaard, teknisk chef, kemist och biolog på Protox, utnyttjar man med enzymteknologin bakterier som är naturens egen uppfinning, som skapar enzymer som bryter ner luktämnena genom att äta dem.

”När vi äter har vi enzymer i vår mage och tarmar som bryter ner maten till något som kan gå över i blodomloppet och transporteras runt till cellerna. När vi har enzymer som angriper luktämnen, eller de ämnen som aktiverar och utsöndrar lukten, bryts den ner till icke luktande ämnen – i bästa fall koldioxid och vatten – när det bryts ner helt. Och då utnyttjar vi naturens egen uppfinning, som är bakterier som skapar enzymer, som bryter ner, levererar och äter luktämnena. Enkelt uttryckt glufsar bakterierna i sig ämnena och använder sina enzymsystem för att bryta ner dem så att lukten försvinner", förklarar John.     

Det som skiljer enzymteknologin från klordioxid är att den i vätskeform inte bleker de områden på de produkter som använder teknologin. Detta är ett område som varit en utmaning för många skadeserviceföretag vid rengöring av lösöre med "mjuka" ytor som t.ex. stoppade möbler. Nu finns produkten ProtoxLuktfri, som utvecklats med hjälp av enzymteknologin.

Läs även artikeln ”ProtoxLuktfri för rengöring av lösöre”.