Bättre arbetsmiljö med ProtoxsvampMed ProtoxSvamp för bekämpning och förebyggande av svamp i trä och murverk kan man förbättra arbetsmiljön betydligt för de hantverkare som arbetar med renovering av byggnader. Medlet är godkänt av danska miljöstyrelsen utan riskklassmärkning, och i en rad tester är det dokumenterat att det dödar svamp lika effektivt som den hälsofarliga borsyran, som hittills varit den mest använda mot svampangrepp. Medan borsyran bl.a. misstänks för att kunna skada fortplantningsförmågan hos människor och djur, och därför i flera år stått med på danska miljöstyrelsens lista över oönskade ämnen, har ProtoxSvamp en färgkod på 00-1, vilket motsvarar allmän plastväggfärg och vattenbaserat träskydd.


Substitution = ersättning

I den danska yrkesinspektionens kungörelse 292/2001 står det att man alltid ska ersätta ett farligt ämne med ett mindre farligt om det är möjligt. Det innebär att man ska byta ut ämnet om det finns ett alternativ som är mindre farligt att använda. Man väljer enligt följande riktlinjer:

  • Lägre färgkod
  • Lägre eller ingen riskklass
  • Färre farliga egenskaper

På hemsidan www.styrpaastofferne.dk kan du läsa mer om hur man gör.