Bibliotek

Med hjälp av vår produkt- och bildguide kan du identifiera ditt problem och välja rätt produkt.


 

Lexikon

Bli klar på bland annat mögel i svenska byggnader, mätmetoder för mögel i bostäder och äkta hussvamp

Artiklar

Relevanta artiklar om mögelangrepp, arbetsmiljö, trämask, luktsanering, pulverskin, vattenskador och mycket mer.

Protox Handboken

Identifikation, bekämpning och förebyggande av svamp-, mögel- och insektsangrepp