Om Protox


Skimmelsvampe-, svampe- og insektbekæmpelse

Protox beskæftiger sig med udvikling, produktion og salg af midler til forebyggelse og bekæmpelse af skimmelsvampe-, svampe- og insektangreb i træ- og murværk samt hertil knyttet undervisning og kursusvirksomhed. Disse midler bliver hovedsagelig brugt og foreskrevet af professionelle brugere og rådgivere, som entreprenører, håndværkere, bygningskonsulenter, rådgivende ingeniører og arkitekter.


Erfaring med rådgivning

Protox er stiftet af cand. scient Ole Munck, der er biolog og erhvervsforsker med speciale i indeklima og svampeangreb i tømmer og murværk. Ole Munck har tidligere beskæftiget sig med rådgivning indenfor svampebekæmpelse og bygningsrenovering i en lang årrække.


Sparring omkring svampeproblemer

I forbindelse med salg af en række specialprodukter til insekt-, svampe- og skimmelsvampe-bekæmpelse kan Protox hjælpe med professionel sparring omkring miljørigtig anvendelse, arbejdsmiljøspørgsmål og løsningsforslag til konkrete insekt- eller svampeproblemer.