Hysan

Hysan® är ett specialmedel för rengöring och desinfektion av mögelsvamp. Det kan även användas till en mängd andra ändamål som luktborttagning och desinfektion av bakterieväxt och virus.

Hysan® kan appliceras som traditionellt rengöringsmedel.


Inomhusklimat

Hysan® kvarlämnar inga hälsoskadliga kemiska rester på den behandlade ytan, enligt inomhusklimatrapporten. Det finns därför ingen begränsning på behandlingsytans storlek.


Mögelsvamp

Har det uppstått missfärgning och tillväxt av mögelsvampar, tvättas den angripna ytan med Hysan®. Eventuellt kombineras behandlingen med manuell rengöring. Se mer om användning av Hysan®.

Om det finns risk för att det rengjorda området återfuktas rekommenderas en förebyggande behandling mot ny mögeltillväxt med ProtoxMögel.


Luktborttagning

Dålig lukt kan tas bort genom att blöta ner/tvätta de påverkade ytorna. Det kan med fördel kombineras med AbScent-påsen, som hängs upp för borttagning av restlukt.


Bakterie- och virusdesinfektion

Hysan® är ett effektivt desinfektionsmedel mot alla former av bakterier och virus. Det finns därför många exempel på användning av Hysan, t.ex. efter skyfallsskador med uppstigande E. Coliinfekterat avloppsvatten, desinfektion efter döda djur/människor, desinfektion efter duvavföring, Legionella, Listeria, fågelinfluensavirus, Newcastlevirus m.m.


Dimmspray

Vid användning av dimmspray har Hysan® stor desinfekterande effekt på luftburna mögelsporer, bakterier och virus.


Försäljning:

Hysan säljs genom våra återförsäljare och genom Innocare.dk.