Hysan

Hysan® er et spesialmiddel til avrensing og desinfeksjon av muggsopp. I tillegg kan det brukes til en lang rekke andre formål som luktfjerning og desinfeksjon etter bakterievekst og virus.

Hysan® kan påføres som tradisjonelt rengjøringsmiddel.


Inneklima

Hysan® etterlater ingen helseskadelige kjemiske rester på den behandlede overflaten, jf. inneklimarapport. Det er derfor ingen begrensning på det behandlede områdets størrelse.


Muggsopp

Er det oppstått misfarging og vekst av muggsopp, avvaskes den angrepne overflaten med Hysan®. Eventuelt kombinert med mekanisk avrensing. Se mer om bruk av Hysan®.

Er det fare for at det avrensede området skal bli fuktig igjen, anbefales det å forebygge mot fornyet muggvekst med ProtoxSkimmel.


Luktfjerning

Dårlig lukt kan fjernes ved å gjennomfukte/avvaske de berørte overflatene. Det kan med fordel kombineres med AbScent-posen, som henges opp for fjerning av restlukt.


Bakterie - og virusdesinfeksjon

Hysan® er et effektivt desinfeksjonsmiddel mot alle former for bakterier og virus. Eksempler på bruk av Hysan er derfor mange. F.eks. på skader etter skybrudd med tilbakeslag av e. koli-infisert kloakkvann, desinfeksjon etter døde dyr/mennesker, desinfeksjon etter dueekskrementer, Legionella, Listeria, fugleinfluensa-virus, Newcastle virus m.fl.


Tåkesprøyting

Ved bruk av tåkesprøyting vil Hysan® ha stor desinfiserende effekt på luftbårne muggsoppsporer, bakterier og virus.