Biox

Biox® er meget effektivt til desinfektion af store vandrette betonoverflader.

Biox® frigiver Chlordioxid i væsken.

Chlordioxid er yderst effektivt til desinfektion. Selv meget lave fortyndinger har kraftig desinficerende virkning på mikroorganismer - både på virus, bakterier, skimmelsvampe og alger.

Biox® udmærker sig ved en meget hurtig reaktionstid. Desinfektionen er effektiv inden for få sekunder til få minutter.


Kun til professionelle brugere

Produktet sælges kun til professionelle behandlere, der har fået den fornødne uddannelse.

Biox® leveres som 1000 ppm opløsning af stabiliseret chlordioxid sammen med en aktivator.


Biox er hurtigt og billigt i brug

Anvendelsen af Biox er nem, hurtig og billig til skimmelafrensning, set i forhold til anvendelse af de almindeligt anvendte mekaniske metoder.

Store betonoverflader som fx. terrændæk er særlig velegnede til Biox-behandling, da afrensningen vil sikre en grundig desinfektion med meget begrænset fysisk indsats og en kontakttid på kun ca. 60 sekunder.


Godkendt til brug i fødevarevirksomheder

Biox er godkendt af fødevarestyrelsen til brug som desinfektionsmiddel i forbindelse desinfektion af lokaler, inventar og udstyr, der kommer i kontakt med fødevarer, i mælkeleverende besætninger og på fiskefartøjer.

Godkendelsesnummeret er: 2012-29-5409-00321


Miljøet er den virkelige vinder

Der efterlades ikke kemiske rester i inde- eller udemiljøet. Dette er en væsenlig fordel ved Biox i forhold til næsten alle andre desinfektionsprodukter.

Den chlordioxid, der ikke bliver brugt til desinficeringen, vil fordampe til luften og blive nedbudt til ilt og chloridioner af lysets uv-stråler.

I forbindelse med behandlingen vil der være en lugt af chlordioxid (som i en svømmehal). Få timer efter behandlingen vil lugten være forsvundet, og der vil kun være efterladt en ganske svag opløsning af almindelig køkkensalt.