AbScent® - Anvendelse

AbScent® Lugtfjerner virker ved at posen afgiver klordioxid når den kommer i kontakt med vanddamp i luften. Klordioxid nedbryder lugtpartiklerne ved iltning (oxidation).

I særligt tørre perioder (typisk i tørre vinterperioder) kan det være nødvendigt at hjælpe aktiveringen på vej. Det kan gøres ved at anbringe AbScent-posen tæt på en klud/håndklæde opvredet med vand (f.eks. i en skål eller spand). Fordampningen fra kluden vil aktivere posen.

AbScent® Lugtfjerner indeholder ikke parfumer og efterlader efter endt brug ingen kemikalier i rummet.


Restlugt

AbScent® Lugtfjerner er beregnet til at fjerne restlugt. Forsøg altid at fjerne selve lugtkilden hvis det er muligt (døde dyr, sodsværtet træ, ekskrementer fra dyr mv.) inden behandling med AbScent®. Er der tale om massive lugtproblemer, vil det være en fordel først at foretage en afvaskning og/eller en tågesprøjtning medHysan.


Brug

AbScent® poserne leveres forseglet i en alufolie-pose. Ved ibrugtagning klippes toppen af den yderste alufolie-pose og den indre vaccumpakkede plastpose tages ud. Palstposen åbnes ligeledes så den inderste hvide AbScent®-pose kan udtages. Posen placeres på en skål eller lignende på det højest mulige sted i rummet eller hænges op under loftet. Derved opnås den bedste effekt, idet aktivstoffet bedst opblandes med rumluften fra en høj placering.

AbScent® -poserne må aldrig lægges direkte på et bord, en hylde, på tekstiler eller i nærheden af metaller, da de vil forårsage en blegning eller korrosion!


Antal poser:

Hvor mange AbScent® poser, der skal anvendes, afhænger af rummets volumen (luftmængde). Nedenstående kvadratmeter-angivelser er således kun vejledende:

 Rumstørrelse:Antal poser:
 Både, campingvogne, biler, skabe samt krybekældre, loftsrum, ventilationskanaler o.lign. under ca. 20 m³1 stk.
 Rum under 20 m²1 stk.
 Rum 20 - 40 m²2 stk.
 Rum over 40m²"Flere"

 

Eksempler på anvendelse af AbScent® Lugtfjerner:

 • Bil, båd, campingvogn mv.
  Placer en AbScent® Lugtfjerner pose på en skål ell. lign. et passende sted i bilen, båden eller i campingvognen.?
  Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.
 • Mug, tobaksrøg mv. i møbler, tekstiler, fodtøj, mv.
  Møbler, tekstiler, fodtøj mv. placeres i et mindre rum, skab eller lign. Der ophænges en AbScent® pose i passende afstand over genstandene.?
  Lugtsaneringen kontrolleres efter 1-2 uger.
 • Døde rotter, mus mv.
  Placer en eller flere AbScent® Lugtfjerner poser i luftstrømmen så tæt på det døde dyr som muligt. I særligt slemme tilfælde, se næste afsnit.
 • Lugtproblemer efter afføring, døde dyr/mennesker mv. 
  I forbindelse med lugtproblemer efter døde dyr, mennesker eller afføring, kan det være nødvendigt at fjerne gulvbrædder, indskud, forskallingsbrædder mv., hvis væsker gennem længere tid er sivet ned i konstruktionen. 
  Der foretages derefter en afvaskning/vanding af fx. bjælkelag, brædder mv. og efterfølgende tågesprøjtning af rummet med Hysan®.
  Der afsluttes med ophængning af et passende antal AbScent® poser, hvorefter rummene forsegles for uvedkommende.?
  Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 14 dage - 1 måned og fortsættes om nødvendigt indtil lugten er forsvundet.
 • Lugtproblemer i utilgængelige rum, krybekældre, ventilationskanaler mv.
  Der foretages evt. først en tågesprøjtning med Hysan®.
  Efterfølgende udlægges/ophænges 1 eller flere AbScent® Lugtfjerner poser.?
  Bemærk - Såfremt krybekælderen (eller andet rum) er fugtig, skal denne nedtørres til et acceptabelt normalniveau inden brug af AbScent® poser.
 • Vinteroplægning
  AbScent® Lugtfjerner poserne kan med fordel anvendes i forbindelse med vinteroplægning af båd/campingvogn eller ved nedlukning af sommerhus i vinterhalvåret. Her vil poserne virke over 1 måned og holde muglugt væk.
 • Sodlugt efter brandskade
  Inden lugtsanering påbegyndes, fjernes brandskadede bygningsdele.
  Der foretages derefter en grundig afvaskning af tilgængelige overflader med Hysan® efterfulgt af en tågesprøjtning.
  Der afsluttes med ophængning af et passende antal AbScent® Lugtfjerner poser, hvorefter rummene forsegles for uvedkommende.?
  Lugtsaneringen kontrolleres efter ca. 1 måned og forsættes om nødvendigt indtil lugten er forsvundet.


Kloragtig lugt

AbScent®-poserne vil under brug afgive en svag kloragtig lugt. Denne lugt forsvinder hurtigt, når posen er opbrugt eller når rummet ventileres. Selvom AbScent®-poserne afgiver klordioxid, vil koncentrationen under korrekt brug være under den arbejdshygiejniske grænseværdi (< 0,1 ppm).


Ophold

Længerevarende ophold i rum med AbScent® Lugtfjerner-poser bør undgås.

Personer med åndedrætsproblemer, astmatikere og børn må ikke opholde sig i opholdsrum under lugtsaneringen.


Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af AbScent®:

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Undgå at beskadige AbScent®-posen ved udtagning af yderposen.
  Hvis AbScent®-posen beskadiges, kasseres den øjeblikkeligt og smides i en udendørs affaldsspand.
 • Må ikke komme i direkte kontakt med vand eller fugt.
 • Må ikke anbringes i direkte sollys.
 • Må ikke anbringes ovenpå eller i nærheden af en varmekilde.
 • Sørg for god plads omkring posen for at undgå blegningseffekter.
 • Udsæt ikke posen for andre stoffer, herunder syrer, rengøringsmidler mv.
  Under uheldige omstændigheder kan der udvikles giftig gas.
 • Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.