Produktoversigt


Product_ProtoxSvamp

ProtoxSvamp

ProtoxSvamp er et propfessionelt og effektivt vandigt middel til bekæmpelse og forebyggelse af svampeangreb (inkl. skimmelsvamp) i træ, murværk og beton. ProtoxSvamp er et godkendt træbeskyttelsesmiddel.


Product_ProtoxSkimmel

ProtoxSkimmel

ProtoxSkimmel er et professionelt og effektivt vandigt middel til forebyggelse mod angreb af skimmelsvampe på bygningsmaterialer generelt.
Protox Skimmel er en grunder som er beskyttet mod skimmelvækst.


Product_Insekt

ProtoxInsekt

ProtoxInsekt er et professionelt og effektivt vandigt middel til bekæmpelse og forebyggelse af angreb af alle slags træborende insekter i alle typer af træ i bygninger. ProtoxInsekt er et godkendt træbeskyttelsesmiddel.


Product_ProtoxAkvagrund

ProtoxAkvagrund

ProtoxAkvagrund er et professionelt og effektivt vandigt middel til forebyggelse af svampeangreb (incl. skimmelsvamp) i træ. ProtoxAkvagrund er også meget effektivt til at forsegle skimmelangreb. ProtoxAkvagrund er et godkendt træbeskyttelsesmiddel.


Product_Hysan

ProtoxHysan

ProtoxHysan er et professionelt og effektivt specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvampeangreb på alle typer af overflader i bygninger.
Derudover kan ProtoxHysan også anvendes effektivt til lugtfjernelse og desinfektion efter bakterievækst og virus.


Product_AbScent_Lugtfjerner

ProtoxAbScent Lugtfjerner

ProtoxAbScent lugtfjerner er et professionelt og effektivt specialprodukt til fjernelse af restlugt.
Kan ofte med fordel kombineres med en afvaskning med produktet ProtoxHysan. Indeholder ingen parfume og efterlader ingen stoffer der er skadelige for indemiljøet.


Product_Biox

ProtoxBiox

ProtoxBiox er et professionelt og meget effektivt specialprodukt til desinfektion af store vandrette betonoverflader. Produktet fjerner effektivt skimmel, bakterier og virus. ProtoxBiox er levnedsmiddelgodkendt. ProtoxBiox sælges udelukkende direkte til professionelle brugere.


Product_ProtoxMille

ProtoxMille

ProtoxMille er et professionelt lugtfrit specialmiddel til afrensning og desinfektion af bakterier og virus.
ProtoxMille kan endvidere i nogle situationer anvendes til fjernelse af skimmelsvamp. ProtoxMille sælges udelukkende direkte til professionelle brugere.


Product_ProtoxForsegler

ProtoxForsegler

ProtoxForsegler er et professionelt vandigt forseglingsmiddel, der kan anvendes på flader inde i boligmiljøet, hvor forholdene umuliggør en egentlig skimmelafrensning. ProtoxForsegler anvendes hvor der er risiko for direkte kontakt med mennesker eller fødevarer.


ProtoxMarin

Professionelle produkter til din båd, der fjerner mug, skimmel, svamp og dårlig lugt, og forhindrer det i at komme igen. Med produkter der hverken er miljøfarlige eller giftige.


ProtoxSkybrud

ProtoxSkybrud er et professionelt desinfektionsmiddel, der effektivt uskadeliggør bakterier, som er efterladt af opstigende kloakvand og indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelses­situationer.


Product_Accessories

Tilbehør

Se mere om ”viceværtskasse”, støvvæg, fogger til tågesprøjtning, ventilimprægniering og ProClean.